Adda

Vilket stöd kan jag få av Inköpscentralen under övergången Möbler 2013/2017?

Vänd dig till Inköpscentralens kundsupport för frågor via inkopscentralen@adda.se eller 08 525 029 96. Kundsupporten kan också förmedla kontakt med något av våra regionala inköpsstöd eller extrainsatta resurser för att ge praktisk hjälp vid avropen, exempelvis för kvalitetssäkring av underlag.

Se också de speciellt framtagna vägledningarna som kompletterar den ursprungliga Vägledning för avrop – Möbler 2013.