Adda

Hur fungerar övergången mellan gamla och nya ramavtal för HVB Barn och Unga?

Övergången mellan gamla och nya ramavtal fungerar så att gällande placeringsavtal löper vidare till dess de löper ut, först då tecknas nytt placeringsavtal som baseras på det nya ramavtalet Barn och Unga 2013.