Adda

Hur hanteras kostnader för tolk?

Behovet av tolk är att betrakta som en del av behandlingens innehåll. Om tolkbehovet varit känt vid placeringstillfället för vårdgivaren ska denne tillhandahålla och stå för kostnaderna för tolk i de fall behovet uppstår i behandlingssituationen. Kommunen tillhandahåller och står för kostnaderna för tolk vid de tillfällen behovet uppstår hos denne. Exempelvis vid en behandlingskonferens vid kommunens socialkontor.