Adda

Får man välja fritt mellan M-M-RVAXPRO eller Priorix som MPR-vaccin?

På ramavtalet kommer det för MPR-vaccin finnas två olika produkter för avrop. I första hand ska avrop av M-M-RVAXPRO ske. Om det av undantagsskäl inte går att erbjuda patienten M-M-RVAXPRO pga den enkilda patientens behov går det att göra en beställning av Priorix genom ramavtalet. Detta gäller även om leverantören av M-M-RVAXPRO inte kan leverera enligt de leveransvillkor som finns uppställda i Ramavtalet.