Adda

Kan jag beställa från vilken leverantör jag vill?

I första hand görs beställning från den ramavtalsleverantör som är rangordnad etta. Inom ramen för ramavtalet går det att direktupphandla, så länge det sker i enlighet med bestämmelserna i LOU. Syftet är att UM/UE ska få samma villkor vid direktupphandling som vid avrop från ramavtalet. UM/UE kan i sådana fall vända sig direkt till valfri ramavtalsleverantör, som ingått ramavtal om läromedel med SKI, om förutsättningar för direktupphandling av läromedlen föreligger.