Adda

Var hittar jag bruttoprislistor?

I upphandlingens förfrågningsunderlag nämns att anbudet för ramavtalet ska innehålla en bruttoprislista som i förekommande fall även kan finnas på anbudsgivarens publika webbplats. Detta avsågs vid anbudsinlämnandet och inte vid avropstillfället.

Vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning ska leverantörerna offerera produkter ur officiella bruttoprislistor. Syftet är att kunna påvisa det produktsortiment som kan avropas. Avropande myndighet bör säkerställa att offererade produkter omfattas av dessa bruttoprislistor. Det kan vara genom att leverantören presenterar dem på en webbplats, katalog, broschyr eller liknande som de har möjlighet att länka till från Inköpscentralens ramavtalssida.