Adda

Varför är direktupphandlingsgränsen 500 000 kronor men bara 300 000 kronor (för särskild fördelningsnyckel) på avtalet?

Arbetet med avtalet startade innan den nya direktupphandlingsgränsen kom på plats.