Park- och lekplatsutrustning 2017

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Park- och lekplatsutrustning 2017

2018-12-04 till 2022-12-03

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Ramavtalet löper ut 2022-12-03. Här kan du se vårt nya ramavtal för park- och lekplatsutrustning som du kan använda från 2022-11-01.

avtalskort.parkochlekplatsutrustning2017_450x300.jpg

Avtalskort Park- och lekplatsutrustning 2017.pdf (158 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet

Ramavtalet omfattar park- och lekplatsutrustning för lekplatser, skolgårdar, förskolors utemiljö samt för parker och andra offentliga miljöer utomhus. Det ersätter Lekplatsutrustning 2013 som löpte ut i augusti 2018.

Ramavtalet Park- och lekplatsutrustning 2017 omfattar

Ramavtalet innefattar sju anbudsområden indelade i tre geografiska områden (Norr/Mitt/Syd):

  1. Lekplatsutrustning
  2. Parkutrustning
  3. Utomhusgym
  4. Utrustning för skatepark
  5. Multisportarenor
  6. Fallskydd/underlag
  7. Parkourutrustning

Hitta mer information under flikarna

Nedan hittar du information och kontaktuppgifter till leverantörerna samt de stöddokument som du kan behöva.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Skrivet om avtalet