Möbler återbruk inkl tillhörande tjänster 2021 A köp/hyra, nära tjänster

Delområde A omfattar försäljning/uthyrning samt närliggande tjänster. Klicka på plustecknet för mer information.

Möbler återbruk inkl tillhörande tjänster 2021 A köp/hyra, nära tjänster

2022-04-20 till 2026-04-19

Delområde A omfattar försäljning/uthyrning samt närliggande tjänster. Klicka på plustecknet för mer information.

avtalskort_mobler.aterbruk_450x300.jpg
Avtalskort Möbler återbruk inkl. tillhörande tjänster 2021.pdf (164 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet.

Om delområdet

Med hjälp av delområde A kan ni på ett enkelt sätt införskaffa återbrukade möbler eller köpa närliggande tjänster (se nedan).

Leverantörerna finns representerade i alla län.

Omfattning

Försäljning/uthyrning samt närliggande tjänster:

 • köp av begagnade möbler
 • uthyrning av begagnade möbler
 • enklare inredningsförslag
 • uppgradering inför köp eller hyra
 • avyttring (försäljning av era befintliga möbler)
 • värdering, inventering och klassificering inklusive enklare åtgärdsförslag för era befintliga möbler

Följande produktgrupper ingår:

 • Standardsortiment: skriv- och arbetsbord, arbetsstolar, bordsskivor, möbeltextilier inklusive sjukhusväv/konstläder i flera storlekar, material, färg och form. Även reservdelar som till exempel hjul, armstöd och styrhenhet.
 • Övrigt sortiment: exempelvis konferensbord, matsals- och besöksstolar, soffor och fåtöljer, bord, skärmväggar, ljudabsorbenter, skrivtavlor, skåp och förvaring, hyllor.
  Uppdaterat sortiment finns hos respektive leverantör under fliken Leverantörer

Så avropar och beställer du

Avrop och beställning sker genom särskild fördelningsnyckel under ett visst värde, i annat fall sker avrop genom förnyad konkurrensutsättning. Se beloppsgränser i avropsvägledningen.

En detaljerad guide för hur du går tillväga vid ditt avrop finns under fliken Avropa och beställ steg för steg.

Stöd för avrop

Under fliken Stöddokument finns mer informationsmaterial, bland annat en avropsvägledning och en lista över antagna leverantörer.

Under fliken Hållbarhet finns en hållbarhetssammanställning för alla delområden.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Adda Inköpscentral säger nej till prisjustering (2022-08-24)

Adda Inköpscentral har tagit emot begäran om extra prisjusteringar utöver avtalade villkor från enstaka leverantörer och vi har granskat dessa, samtidigt som vi har genomfört flertalet kundintervjuer. Vi har därefter beslutat att inte godkänna några extra prisjusteringar utöver avtalade villkor, främst på grund av att avtalsområdet inte omfattar tillräckligt verksamhetskritiska produkter och tjänster.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: vilket behov har ni idag och känner du till vad ni behöver i framtiden? Är det ett tillfälligt/enskilt behov, är det produkter och/eller tjänster? Hur ser budgeten ut? Vad säger er inköpspolicy? Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning för en bra affär!

 3. Välj avropsmodell

  Detta ramavtal har flera avropsmodeller. För beställning upp till ett visst maxbelopp gäller särskild fördelningsnyckel där priserna hämtas från leverantörernas prislistor och en offererad rabattsats. Överskrider din beställning det beloppet, gör du istället en förnyad konkurrensutsättning. I avropsvägledningen som du hittar under fliken Stöddokument beskrivs villkoren för när vilken modell ska användas. 

 4. Kontrollera ditt val av avropsmodell

  Utifrån din behovsanalys, se till att du använder rätt avropsmodell för att inte bryta mot ramavtalsvillkoren.

 5. Följ mallarna när du gör din avropsförfrågan

  Följ instruktioner och eventuella mallar för respektive avropsmodell under Stöddokument. Beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU. Du får till exempel inte ”rikta” ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör eller dela upp behovet i mindre delar för att slippa göra en förnyad konkurrensutsättning. Alla leverantörer ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din avropsförfrågan till ramavtalsleverantörerna

  Under fliken Stöddokument finns information om vilka leverantörer du ska skicka din avropsförfrågan till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt vilken avropsmodell du använder och i vilket format du vill få in leverantörernas offert.

 8. Utvärdera offerterna

  De offerter du får in värderar du utifrån de krav och behov du beskrivit i din avropsförfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  Om du gjort en förnyad konkurrensutsättning ska du skicka ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer på ramavtalet. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör.

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt/lägger beställning hos vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren och att du har dokumenterat ditt avrop och beslut skriftligt.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i TendSign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Skrivet om avtalet

Hållbarhet

Hållbarhetssammanställning

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning möbler återbruk.220629.pdf (1238 kB, nytt fönster)