Yrkeskläder och skor 2016-2

Ramavtalet erbjuder ett brett sortiment av kläder för såväl inom- som utomhusbruk. Produkterna är anpassade för yrkesgrupper som fastighetsskötare, kökspersonal, elmontörer, renhållningsarbetare, vårdpersonal, lokalvårdare, fritids- eller förskolepersonal.

Yrkeskläder och skor 2016-2

2017-11-27 till 2022-10-01

Ramavtalet erbjuder ett brett sortiment av kläder för såväl inom- som utomhusbruk. Produkterna är anpassade för yrkesgrupper som fastighetsskötare, kökspersonal, elmontörer, renhållningsarbetare, vårdpersonal, lokalvårdare, fritids- eller förskolepersonal.

Ramavtalet för Yrkeskläder och skor 2016-2 omfattar

Delområde 1, avtalet tecknat 2019-10-02:

Arbetskläder, varselkläder, profilkläder och handskar till exempelvis:

 • Byggnadsinspektörer, fastighetsskötare- och tekniker samt vaktmästare
 • Elmontörer, anläggnings- och parkarbetare samt renhållningsarbetare

Produkter som hantverks- och servicebyxor, shorts/pirat, hängselbyxor, väst, skaljackor, parkas, overall, regnkläder, underställ, vinterfodrad byxa, skaljacka (funktion), fleecejacka, t-shirt och sweatshirt, handskar såsom arbets-, skydds-, montage-, kemikalie- och engångshandske (sommar/vinter) och profil såsom bälte, mössa, keps, t-shirt, piké, sweatshirt, hoodtröja, linne och skjorta med mera.

Delområde 2, avtalet tecknat 2018-06-22:

Arbets- och profilkläder till exempelvis:

 • kökspersonal och lokalvårdare
 • vårdpersonal
 • personal inom kultur/fritid och förskolan

Produkter som bussaronger, byxor, tunikor, västar, skyddsrockar, kockkläder, bandanas, t-shirts, bälten, skjortor med mera.

Delområde 3, har utgått:

Här finns ett nytt avtal Yrkesskor 2020-2 som är giltigt från och med 2021-11-25 och gäller 4 år framåt.

Avrop och beställning sker genom rangordning uppdelat per delområde och geografiskt område (län). En guide för hur du går tillväga finns under fliken Avropa och beställ steg för steg.

Påverkan på grund av kriget i Ukraina

I avtalet ser vi stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, till exempel polyester som är en oljebaserad syntetfiber. Leverantörerna arbetar med att hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranserna till dig som kund.

Adda Inköpscentral säger nej till prisjustering (2022-08-24)

Adda Inköpscentral har tagit emot begäran om extra prisjusteringar utöver avtalade villkor från flera leverantörer och vi har granskat dessa, samtidigt som vi har genomfört flertalet kundintervjuer. Vi har därefter beslutat att inte godkänna några extra prisjusteringar utöver avtalade villkor, främst på grund av att avtalsområdet inte omfattar tillräckligt verksamhetskritiska produkter.

Information om nytt ramavtal med start i mars 2022

För delområde 1 (arbetskläder, varselkläder, profilkläder och handskar) har vi beslutat att inte utlösa sista förlängningsoptionen, vilket innebär att delområdet upphör att gälla per 2022-10-01. Sista dag för avrop (teckna kontrakt) blir då 2022-10-01.

Delområde 2 (arbets- och profilkläder till vård, omsorg, kök, restaurang och kultur/fritid) upphör att gälla 2022-06-19, som tidigare informerats om.

Båda dessa ramavtalsområden ersätts av kommande ramavtal Yrkeskläder 2020 (länk) som har beslutad avtalsstart 2 maj med första möjlighet till beställning från 1 juni

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och den som är avtalsansvarig.

 5. Notera

  Notera att flera ramavtal bara har en leverantör antagen per geografiskt område, delområde eller båda. Om så är fallet, bortse från punkt 4 och 6.

 6. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 7. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Skrivet om avtalet

Historik och viktiga händelser

Överlåtelse av ramavtalet från Fristads AB till HejMar AB

2020-11-12: På grund av företagsomstruktureringar hos ramavtalsleverantören Fristads AB har Inköpscentralen godkänt att med oförändrade villkor överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt ramavtalet till HejMar AB (org.nr. 559266-0046). Inköpscentralen har kontrollerat att HejMar AB uppfyller samtliga kvalificeringskrav i ramavtalsupphandlingen och inte utgör föremål för uteslutning. Överlåtelsen av ramavtalen gäller från och med 2020-11-16.

Prisjusteringar Fristads AB

2020-11-09: Den tillfälliga överenskommelse om prishöjningar som Inköpscentralen och Fristads AB träffade i maj 2020 löper till och med den 13:e november. Därefter återgår priserna till dem ursprungligt avtalade priserna. En avtalsenligt årlig prisjustering har i samband med detta godkänts och aktuella priser från och med 14:e november finns att tillgå via fliken Leverantörer.

Information 20200514 från Fristads/Hejco

Prishöjning delområde 2:

På grund av den rådande världsomspännande pandemisituationen har leverantören Fristads/Hejco blivit tvungna att ställa om delar av sin produktions- och leveranskedja, för att kunna säkerställa leveranserna. En situation som inte kunnat förutspås vid avtalets start och som nu medför högre kostnader. Inköpscentralen har därför godkänt leverantörens begäran till viss del och ingått ett tilläggsavtal som ger dem rätt att höja priserna för vissa produkter under en tillfällig period om max 6 månader. Exempel på produkter som berörs är bussarong, byxor, skyddsrock, klänning, pikétröjor och t-shirts. Priserna gäller från 14 maj 2020.

Avtalsöverlåtelse delområde 3, Skor och innesulor

I syfte att förenkla och öka servicen för er kunder har Inköpscentralen, enligt Ahlsells förslag, godkänt en ändring av före detta SAFE:s ramavtal/sortiment som innebär att avtalet blir enhetligt med före detta SIKAB:s ramavtal/sortiment.

Ändringen av avtalet blir mer förmånligt för er kunder och medför att Ahlsells sortiment och priser nu presenteras i ett gemensamt netto- respektive bruttosortiment för ökad tydlighet.

Priserna är justerade enligt indexregleringen i avtalet och gäller från 1 januari 2020.

Information från Fristads/Hejco januari 2020

Vi har tidigare informerat om det affärsystemsbyte och den lagerflytt som vi genomför på Hejco och Fristads AB. Lagerflytten har dessvärre tagit längre tid än beräknat och detta berör fortfarande vissa kunder.

På grund av flytten tvingades vi också till ett produktionsstopp på tryck- och brodyravdelningen under ett par dagar i början av året vilket också har bidragit till längre leveranstider. Produktionsavdelningen är uppe och rullar igen och vi är i slutet av lagerflytten som beräknas vara klar i början av februari.

Vi har bemannat upp extra inom hela företaget och gör allt vi kan för att skynda på leveranserna så mycket det bara går. Slutligen ber vi om överseende för att vissa leveranser och svar tar längre tid än normalt och vad vi önskar just nu. Tack för ert tålamod och förståelse.

Information från Fristads/Hejco oktober 2019

Vi har som tidigare informerat om nyligen bytt affärssystem och vi gör nu vårt yttersta för att komma ikapp och kunna leverera på normala nivåer igen.

Dock så ligger vi fortfarande efter med en del leveranser och beställningar, framför allt de som på något sätt är förädlade (tryck/brodyr etc).

Vi har bemannat upp extra på alla avdelningar för att kunna hjälpa till så snabbt som möjligt men vi ber om överseende för att leveranser och svar tar längre tid än normalt och vad vi önskar just nu.

Om ni har en e-handel där ni kan lägga er beställning, använd gärna denna för så snabb och smidig hantering som möjligt.

Information från Fristads/Hejco 12 augusti 2019

Under vecka 38 byter Fristads/Hejco affärssystem, vilket resulterar i ett stopp på fem dagar.

Vad behöver du göra nu?

1. Tänk igenom ditt behov av plagg för vecka 37 och 38.
2. Lägg till lite marginal.
3. Lägg ordern senast kl. 12:00 tisdag 6/9 för normal leverans under vecka 37.

Frågor och svar:

Hur påverkas mina ordinarie leveranser (och redan gjorda beställningar) under vecka 38?
-Leveranser planerade vecka 38 tidigareläggs eller flyttas till vecka 39.
Kan jag lägga order under vecka 38?
-Ja, det går bra att lägga alla ordertyper. Orderbekräftelse skickas ut under vecka 39.

Senare under hösten, vecka 40-41, flyttar även deras lager. Under denna period kan ledtiden öka med två dagar. Vissa order kommer att skickas som två paket istället för ett, då det i vissa fall skickas en order från två olika lager.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta leverantörens kundstjänst 033-20 22 50.

Information om överprövning i Högsta förvaltningsdomstolen 7 mars 2019

Ett delområde i upphandlingen Yrkeskläder och skor 2016-2 är sedan tidigare överprövat. Kammarrätten meddelade dom i upphandlingen i september 2018, där ansökan om överprövning avslogs. Domen överklagades därefter till Högsta förvaltningsdomstolen, som den 7 mars 2019 meddelade prövningstillstånd för överklagandet.

Det innebär att Högsta förvaltningsdomstolen kommer att bedöma om upphandlingen är genomförd i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU), eller om upphandlingen behöver rättas till alternativt göras om.

Vad händer nu?

Att Högsta förvaltningsdomstolen tar upp målet till prövning innebär att upphandlingen drar ut på tiden och att avtal inte kan tecknas förrän målet är avslutat.

Motivering till prövningstillstånd

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om bestämmelsen om onormalt lågt pris är tillämplig på sådana prisuppgifter som ingår i utvärderingen av anbud i en offentlig upphandling, men inte ska utgöra avtalsinnehåll.

Effekter av prövningstillståndet

Upphandlingen får inte avslutas innan Högsta förvaltningsdomstolen avgjort målet eller dessförinnan beslutat att SKI får ingå ramavtalet.

Information november 2018

Ahlsell Sverige AB förvärvade flera bolag under 2017, bl a SIKAB, SAFE och G-Ess. Fram tills hösten 2018 har verksamheterna fortsatt oförändrat i varje bolag. Per 1 november 2018 införlivas dessa med Ahlsell Sverige AB, med samma organisationsnummer 556012-9206. Detta innebär för SKL Kommentus Inköpscentral att ramavtalsparterna SAFE och SIKAB har upphört som avtalspart och vi ser nu över möjligheterna för en avtalsöverlåtelse till Ahlsell Sverige AB. Under tiden detta pågår ska avropande myndigheter vända sig till rangordnad leverantör nummer 2, Swedol (Grolls) för avrop.

Information 10 oktober 2018

Hösta förvaltningsdomstolen har tagit emot en begäran om prövningstillstånd av Kammarrättens tidigare dom. SKI får tillsvidare inte ingå ramavtal inom delområdet. Högsta förvaltningsdomstolens målnummer är 5355-18.

Delområdet omfattar:

Arbetskläder, varselkläder, profilkläder och handskar.

Avrop kan tillsvidare göras på delområde 2 och 3

Information om överprövning för delområde 1 den 2 oktober 2018

Dom har kommit från Kammarrätten i målet 3308-18. SKI överklagade förvaltningsrättens dom och Kammarrätten biföll vår överklagan. Det innebär att vi nu inväntar avtalsspärr och kontrakt kan tecknas inom området tidigast 9 oktober.

Delområdet omfattar:

Arbetskläder, varselkläder, profilkläder och handskar.

Avrop kan tillsvidare göras på delområde 2 och 3

Information om överprövning 20 juni 2018

Delområde 1 är överprövat hos Förvaltningsrätten i Stockholm med målnummer 25233-17.

SKI:s begäran om prövningstillstånd i kammarrätten har beviljats och vi inväntar deras dom. Avtal kan inte tecknas inom området.

Delområdet omfattar:

1. Arbetskläder, varselkläder, profilkläder, handskar

Avrop kan tillsvidare göras på delområde 2 och 3.

Information maj 2018

Grolls AB och Swedol AB har fusionerats. Swedol är ramavtalspart och Grolls varumärket mot kund.

Information om överprövning 22 mars 2018

Delområdena:

 1. Arbetskläder, varselkläder, profilkläder, handskar
 2. Kläder för vård och omsorg, lokalvård, kök och restaurang samt profilkläder

Ovanstående områden blev överprövade hos Förvaltningsrätten i Stockholm med målnummer 25233-17 och 25238-17. Nu har förvaltningsrätten meddelat dom och utfallet i målen blev olika. I det ena fallet menar domstolen att SKI gjort fel som lagt ett anbud åt sidan - vi kommer att överklaga. I det andra instämmer domstolen istället i SKI:s bedömning och avslår ansökan. Beslutet har nu överklagats av leverantören.

Detta innebär att inget avtal ännu kan tecknas i någon av avtalsområdena.