Influensavaccin DIS

Det dynamiska inköpssystemet för influensavaccin erbjuder regioner och andra verksamheter som vaccinerar mot influensa ett enkelt sätt att upphandla influensavaccin. Inköpscentralen förvaltar det dynamiska inköpssystemet och genomför en samordnad specifik upphandling inför varje influensasäsong.

Frågor om DIS:et?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Influensavaccin säsongen 2022-2023

Avtalen är giltiga: 2022-01-01 till 2023-08-31

Vaccinerna

För säsongen 2022-2023 har två vacciner upphandlats.

 • Tetravalent influensavaccin (Sanofi AB) - Vaxigrip Tetra Vnr. 527182 (10x1) utan nål.
 • Förstärkt influensavaccin (Seqirus UK Limited) - Fluad Tetra Vnr. 518768 (10x1) utan nål.

Regioner som tecknat avtal

För säsongen 2022-2023 har följande regioner tecknat avtal.

 • Tetravalent influensavaccin
  • Region Blekinge
  • Region Gotland
  • Region Halland
  • Region Jämtland Härjedalen
  • Region Jönköpings län
  • Region Kalmar län
  • Region Norrbotten
  • Region Skåne
  • Region Västerbotten
  • Region Västernorrland
  • Region Östergötland
  • Västra Götalandsregionen
 • Förstärkt influensavaccin
  • Samtliga regioner

Vaccindoser och volymer

I upphandlingen har en uppskattad volym per upphandlande myndighet och vaccin angivits. Senast den 10 mars 2022 fastställdes slutliga volymer som varje region kan beställa under säsongen. Vaccin ska finnas tillgängligt för leverans under perioden från kampanjstart första veckan i november till och med mars.

För upphandlande myndigheter finns möjlighet att omfördela doser till en annan upphandlande myndighet som tecknat avtal för samma vaccintyp. Sådan omfördelning ska meddelas leverantören skriftligt.

Information om utländsk förpackning

Leverantören Seqirus har fått ett godkännande från Läkemedelsverket att använda en icke-svensk förpackning. Dispansen gäller för Fluad Tetra förstärkt influensavaccin förpackning med Vnr. 518768 (10x1).

Beställ vaccin

Vad kostar det?

För vaccinerna finns ett upphandlat pris som inte är offentligt. Skicka ett mejl till inkopscentralen@adda.se för prisinformation. Skriv ”Prisfråga” som ämne och ange vilken verksamhet frågan kommer ifrån.

Hur beställer jag?

Beställning görs direkt från Oriola Sweden AB, order@oriola.com.

För att säkerställa att tillräckligt många vaccindoser finns tillgängliga i verksamheten vid kampanjstart ska leverantören kunna leverera minst 60 % av den fastställda volymen senast den 21 oktober. Det kräver att beställningar läggs i god tid och planeras tillsammans med leverantören.

Upphandlingsdokument och avtalsvillkor – dokument:

Riktlinjer och rekommendationer

Bilagor

Leverantörer

Tetravalent influensavaccin (Sanofi AB) - Vaxigrip Tetra

Kontaktperson: Anna Froderberg

anna.froderberg@sanofi.com

+46 704 68 33 07

Order: Oriola

kundservice@oriola.com

+46 770 22 20 20

Förstärkt influensavaccin (Seqirus UK Limited) - Fluad Tetra

Kontaktperson: Ramon Guitart

ramon.guitart@seqirus.com

+41 795 368 148

Order: Oriola

kundservice@oriola.com

+46 770 22 20 20

 

Kontaktperson: Eva Merce Maldonado

eva.merce-maldonado@seqirus.com

+61 429 638 093

 

 

Historik

Rapportera avvikelser

Uppkommer det avvikelser gällande leverantörens leveranser på avtalet, som exempelvis:

 • reklamationer
 • uteblivna leveranser
 • felaktiga fakturor etc

Vår ramavtalsförvaltning hjälper till med leverantörskontakter och åtgärder. Rapportera avvikelser via: webbformuläret för avvikelserapportering så stöttar vi er.