Influensavaccin 2020

Inköpscentralen har i samverkan med Sveriges 21 regioner genomfört en upphandling av influensavaccin. Doserna är avsedda att täcka regionernas utökade behov av influensavaccin för säsongen 2020-2021.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Influensavaccin 2020

2020-10-10 till 2021-07-30

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet.

Om ramavtalet

Den nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik, NSG LM/MT, tillfrågade Inköpscentralen om att genomföra denna upphandling i somras. Uppdraget var att upphandla upp till 210 000 doser med leverans fördelad över landets regioner. Antalet doser baseras på den kartläggning Folkhälsomyndigheten genomförde till följd av utbrottet av covid-19.

Trots hård konkurrens på världsmarknaden har avtal kunnat tecknas för 180 000 doser att fördela mellan landets regioner.

Sanofi AB och BGP Products AB kommer leverera de fyrvalenta vaccinerna Vaxigrip Tetra och Influvac Tetra.

Avtalet är enbart riktat till landets regioner som avropsberättigade. De upphandlade doserna är ett komplement till regionernas befintliga vaccinationsinsatser mot säsongsinfluensa.

Fördelning av vaccin

Inför upphandlingen har regionerna angett fördelningen av vaccindoserna. Om någon region visar sig sakna vaccin går det att göra en omfördelning i ett senare skede. Vaccindoserna på detta avtal kommer vara tillgängliga för leverans från och med vecka 50.

Vaccinering startar den 3 november och från den 1 december kommer även personer utanför de prioriterade grupperna att erbjudas vaccin.

Leverantörer