Förmedlingstjänst organisations- och managementkonsulter mfl STIC 2019

Stockholms Inköpscentral (STIC) är ett fördjupat avtalsreglerat regionalt samarbete, placerat på SKI, med avsikten att samordna regionala upphandlingar inom Stockholms Län. Detta ramavtal har tagits fram på uppdrag av STIC:s medlemskommuner.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Förmedlingstjänst organisations- och management konsulter STIC 2019

2019-12-12 till 2023-12-10

Avtalet pågår inledningsvis i 2 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år.

Ramavtalet är framtaget för att hjälpa STICs medlemskommuner med sina behov av förmedlade organisations- och managementkonsulter. STIC har genomfört upphandlingen som ombud för medlemskommunerna angivna under ”Vem har rätt att göra avrop”. Dessa angivna medlemskommuner och kommunala bolag blir ramavtalsparter, medans STIC ansvarar för den kommersiella avtalsförvaltningen.

Ramavtalet omfattar

Ramavtal är tecknat med en leverantör och omfattar en förmedlingstjänst för följande typer av organisations- och managementkonsulter:

 • Verksamhetsutveckling och strategi
 • Ekonomistyrning
 • Process – och organisationsutveckling
 • Analys och metod
 • HR/Kompetensförsörjning
 • Chefs- och ledarskapsstöd
 • Handledare med psykoterapeutisk vidareutbildning

Uppdragen beställs efter behov och kan vara olika långa, timbaserade eller med fast arvode.

Så avropar och beställer du

Avrop och beställningar kan göras genom telefon, e-post eller e-handel. Bekräftelse av mottagen beställning sker skriftligt. Leverantör stämmer av beställningsunderlag för att nå samsyn kring uppdragets art och ändamål för att på bästa sätt attrahera rätt kompetens. Justeringar och förtydligande av beställning sker i samråd med beställare.

Vem kan göra avrop

 • Järfälla Kommun
 • Järfällahus AB
 • Solna Stad
 • Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna
 • Danderyds Kommun
 • Sollentuna Kommun
 • Sollentuna energi och miljö
 • Sollentuna Kommunfastigheter
 • Täby Kommun
 • Upplands-Bro Kommun
 • Nacka Kommun
 • Lidingö Stad
 • Lidingö Stads Fastighets AB
 • Värmdö Kommun
 • Sundbybergs Stad
 • Lokalfastigheter i Sundbyberg
 • Norrtälje Kommun

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer finns en länk vid leverantörsnamnet som leder till vägledningsdokument, kontaktuppgifter och publicerat ramavtal.