Informationstjänster STIC 2017

Informationstjänster STIC 2017

2018-08-10 till 2022-08-09

Ramavtalet omfattar

  • Strategisk kommunikation
  • Evenemang
  • Grafisk formgivning, grafisk produktion samt copy

Vilka kan göra avrop?

Inom ramen för STIC samarbetet är följande avropsberättigade:

  • Lidingö stad
  • Järfälla kommun
  • Danderyd kommun
  • Norrtälje kommun

Avropa och beställ

Avtal är tecknat med 6 ramavtalsleverantörer.

För Strategisk kommunikation och Grafisk formgivning, grafisk produktion samt copy används en kombination av rangordning och förnyad konkurrensutsättning. Vid uppdrag upp till 100 000 SEK sker avrop via rangordning. Vid uppdrag som överstiger 100 000 SEK gäller förnyad konkurrensutsättning. Mer om förnyad konkurrensutsättning

För Evenemang används rangordning utan kostnadsbegränsning. Läs om rangordning

Avgränsningen baseras på den budget kunden har för det aktuella uppdraget.

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer finns länk vid respektive leverantör som leder till prisbilagor, kontaktuppgifter och publicerade ramavtal.