Insatser inom Socialpsykiatri STIC 2016

Insatser inom Socialpsykiatri STIC 2016

Ramavtalet omfattar

Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen uppdelat på tre kategorier

  • Placeringar i hem för vård och boende (HVB)
  • Hem för viss heldygnsvård
  • Träningslägenheter

Vilka kan göra avrop?

Ramavtalet är ett ombudsavtal och avropsberättigade är nedanstående kommuner. Det är kommunernas behöriga handläggare som avropar.

  • Täby kommun
  • Järfälla kommun
  • Lidingö stad
  • Solna stad
  • Danderyds kommun
  • Sollentuna kommun
  • Vaxholms stad

Avropa och beställ

Avtal är tecknat med 17 leverantörer rangordnade inom tre olika kategorier. Avrop och beställning sker enligt rangordningen samt efter individens behov. Läs mer om rangordning

Stöd för avrop

Under fliken Stöddokument ligger dokument som visar leverantörernas rangordning och mall för placeringsavtal. Under fliken Leverantörer finns länk vid respektive leverantör. Länken leder till avropsstöd, kontaktuppgifter och publicerade ramavtal.