Offentlig belysning STIC 2019

Offentlig belysning STIC 2019

2019-08-19 till 2023-08-31

Om Ramavtalet

Ramavtalet avser drift och underhåll av offentlig belysning och ersätter ramavtal offentlig belysning STIC 2015. Ramavtalet är uppdelad i två delområden:

1) Solna stad

2) Danderyds kommun och Norrtälje kommun. Dessa kommuner har möjlighet, men inte skyldighet att avropa från detta ramavtal.

Delområde 1 omfattar entreprenad avseende driftledning med eldriftansvar, tillsyn och löpande underhållsåtgärder samt jourverksamhet för att upprätthålla en drift- och personsäker, estetisk och ekonomisk offentlig belysning. Vidare omfattar entreprenaden rondering, periodisk tillsyn, seriebyten, rötskadebesiktning samt eventuella övriga tillkommande arbeten inom området.

Delområde 2 omfattar drift och underhåll och/eller nyinstallation

Så avropar och beställer du

Delområde1; avrop sker enligt kontrakt och teknisk beskrivning

Delområde2; avrop sker via en förnyad konkurrensutsättning

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.