Tolkförmedling och översättningstjänster STIC 2018

Tolkförmedling och översättningstjänster STIC 2018

2020-01-09 till 2024-01-08

Om ramavtalet

Avtalet omfattar tolkförmedlings- och översättningstjänster.

Syftet med upphandlingen är att tillgodose upphandlande myndigheters samtliga enheters löpande behov av tolkförmedling och översättningstjänster och delas upp i följande anbudsområden:

 1. platstolk
 2. tolk via telefon eller webbaserade medel
 3. teckenspråks-och dövblindstolkning
 4. översättningstjänster

Avropsberättigade parter

 • Nacka kommun
 • Vaxholms kommun
 • Täby kommun
 • Solna Stad
 • Järfälla kommun
 • Lidingö Stad
 • Värmdö kommun
 • Danderyds kommun
 • Upplands-Bro
 • Sollentuna kommun
 • SOLOM
 • Sundbyberg Kommun
 • SKL Fastigheter och Service AB
 • SKL International AB
 • SKL Kommentus AB

Ramavtalets avgränsning

Detta avtal omfattar inte on demand tolkning.

Så avropar och beställer du

 • via leverantörernas egna webbaserade bokningssystem
 • via e-post till leverantörernas funktionsbrevlåda
 • via telefon
 • via upphandlande myndighets e-handelsystem

Rangordning

Rangordning, område 1. Platstolk

Lev 1. Språkpoolen Skandinavien AB

Lev 2. Global Talk Sweden AB (tidigare Tolkresurs Sverige AB)

Lev 3. Järvatolk och Översättningsservice AB

Lev 4. Digital Interpretations Scandinavia AB

Rangordning, område 2. Tolk via telefon eller webbaserade medel

Lev 1. Digital Interpretations Scandinavia AB

Lev 2. Språkpoolen Skandinavien AB

Lev 3. Folkhälsobyrån Tolkförmedling

Lev 4. Global Talk Sweden AB (tidigare Tolkresurs Sverige AB)

Rangordning, område 3. Teckenspråk- och dövblindstolkning

Lev 1. Jtolkforall AB

Lev 2. Linguacom AB

Rangordning, område 4. Översättningstjänster

Lev. 1. A.D.-man International AB

Lev. 2. Semantix SpråkCentrum AB (tidigare Semantix Eqvator AB)

Lev 3. Space 360 AB

Lev 4. AAR Translator AB

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.