Vägmarkeringar STIC 2020

Vägmarkeringar STIC 2020

2020-04-14 till 2024-04-13

Om ramavtalet

Ramavtalet är framtaget för att hjälpa STIC:s medlemskommuner att tillgodose kommunernas behov av vägmarkering.

Avtalet pågår inledningsvis i 2 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år.

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet omfattar olika typer av väg- och ytmarkeringar samt tillhörande arbeten så som borttagning av markering.

Så avropar och beställer du

Avtal är tecknat med 1 leverantör. Avrop sker skriftligt via e-post.

Vid avrop fastställer beställaren arbetenas omfattning och förutsättningar utifrån ramavtalets krav och villkor samt vad som i övrigt utgör entreprenörens åtagande. Varje år övergår ramavtalet till att bli en totalentreprenad per avropande kommun.

Vem kan göra avrop:

 • Norrtälje kommun
 • Roslagsbostäder AB
 • Campus Roslagen AB
 • Norrtälje Energi AB
 • Solna stad
 • Solna vatten AB
 • Sollentuna kommun
 • Sollentuna kommun fastigheter AB
 • Sollentunahem AB
 • Sollentuna Energi och Miljö AB
 • Sundbybergs stad
 • Upplands-Bro kommun
 • Värmdö kommun

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer nedan, finns en länk vid leverantörsnamnet som leder till vägledningsdokument, kontaktuppgifter och publicerat ramavtal.

Leverantörer

Skrivet om avtalet