Vägmarkeringar STIC 2020

Vägmarkeringar STIC 2020

2020-04-14 till 2024-04-13

Om ramavtalet

Ramavtalet är framtaget för att hjälpa STIC:s medlemskommuner att tillgodose kommunernas behov av vägmarkering.

Avtalet pågår inledningsvis i 2 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år.

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet omfattar olika typer av väg- och ytmarkeringar samt tillhörande arbeten så som borttagning av markering.

Så avropar och beställer du

Avtal är tecknat med 1 leverantör. Avrop sker skriftligt via e-post.

Vid avrop fastställer beställaren arbetenas omfattning och förutsättningar utifrån ramavtalets krav och villkor samt vad som i övrigt utgör entreprenörens åtagande. Varje år övergår ramavtalet till att bli en totalentreprenad per avropande kommun.

Vem kan göra avrop:

 • Norrtälje kommun
 • Roslagsbostäder AB
 • Campus Roslagen AB
 • Norrtälje Energi AB
 • Solna stad
 • Solna vatten AB
 • Sollentuna kommun
 • Sollentuna kommun fastigheter AB
 • Sollentunahem AB
 • Sollentuna Energi och Miljö AB
 • Sundbybergs stad
 • Upplands-Bro kommun
 • Värmdö kommun

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer nedan, finns en länk vid leverantörsnamnet som leder till vägledningsdokument, kontaktuppgifter och publicerat ramavtal.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Leverantörer

Skrivet om avtalet