Konsulentstödd familjehemsvård 2016

Ramavtalet tillgodoser deltagande kommuners huvudsakliga behov av tjänster i form av stöd, handledning och utbildning både till kommunens egna familjehem/jourhem och till de familjehem/jourhem som är knutna till konsulentstödda familjehemsverksamheter.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Konsulentstödd familjehemsvård 2016

Avtalsperiod 2017-09-15 till 2021-09-14. Nytt ramavtal planeras ersätta nuvarande ramavtal september 2021.

Syftet med upphandlingen är att tillgodose kommunernas huvudsakliga behov av externa placeringar i konsulentstödd familjehemsvård.

Ramavtalet Konsulentstödd familjehemsvård 2016 omfattar

Konsulentstödd familjehemsvård inom fem olika delområden, med handledning och annat stöd till:

 • Del A: Familjehem för barn och unga 0-17 år
 • Del B: Familjehem i kombination med särskilda insatser för barn och unga 0-17 år
 • Del C: Familjehem för vuxna med missbruk/beroende
 • Del D: Jourhem för barn och unga 0-17 år
 • Del E: Handledning och stöd till familjehem i kommunens egen regi

Använd avtalsdatabasen för rätt placering

Vår avtalsdatabas fungerar som ett stöd vid placering. Här kan du söka bland samtliga utförare och filtrera fram de som matchar individens särskilda behov. Det finns även ytterligare information om varje utförare.

Ta hjälp av stöddokumenten

Vi har tagit fram mallar och dokument till stöd för dig som ska använda ramavtalet.

Antagna utförare

Listor över vilka utförare som antagits inom respektive delområde. Vill du få tillgång till varje utförares anbud kan du kontakta din kommun.

Placeringsavtal

Observera att det är olika placeringsavtal för de olika delområdena.

Uppföljning av ramavtal

Ansvaret för uppföljning av ramavtalet delas mellan Inköpscentralen och deltagande kommuner. Inköpscentralen ansvarar för den kommersiella avtalsvården som omfattar bland annat skatter och avgifter, förlängningar, administration av urvalsdatabas osv. Kommunerna ansvarar för uppföljning av kvalitetskraven i ramavtalet.

När det infördes tillståndskrav under ramavtalsperioden skedde det snabba och stora förändringar inom branschen. Mot bakgrund av det beslutade Inköpscentralen ändå att genomföra ca 40 uppföljningar på plats hos olika utförare för att följa upp kvalitetskraven i ramavtalet. Om du som deltagande kommun är intresserad av att ta del av de uppföljningsrapporter som tagits fram kan du kontakta Inköpscentralen och begära ut dem.

Inköpscentralen skickar årligen ut en enkät avseende kvalitetskraven i ramavtalet. Syftet är att kommunerna på en övergripande nivå ska få ökad kunskap om kvalitetskraven på ramavtalet samt få ökad kunskap om branschen och de förändringar som skett över tid. Enkätsvaren kan användas som underlag för fortsatt uppföljning. Läs rapporten Uppföljning – Årsuppföljning 2019 Konsulentstödd familjehemsvård (PDF-dokument, 1,2 MB, nytt fönster) för att läsa mer om resultaten av enkäten. Enskilda svar från varje verksamhet finns tillgängliga hos Inköpscentralen och kan lämnas ut till deltagande kommuner på begäran.

Information med anledning av covid-19

Verksamheter inom HVB Barn och unga samt Stödboende som har tillfälligt stängt/placeringsstopp till följd av covid-19 kan meddela kommunerna detta via vår urvalsdatabas. Inköpscentralen bevakar utvecklingen av krisberedskap på ramavtalen HVB Vuxna med missbruk, HVB Barn och unga, Stödboende och Konsulentstödd familjehemsvård. Bevakningen är på övergripande nivå och innebär inte att tillse att varje enskild verksamhet har en beredskap för att hantera konsekvenserna av en allmän smittspridning. Vi bedömer att detta i dagsläget ligger lämpligast hos de placerande kommunerna, som är ytterst ansvariga för att enskilda får det stöd som de behöver.

I övrigt hänvisar vi till IVO som samlat information om covid-19

Tänk på detta när du placerar

Som placerande handläggare är det viktigt att tänka på att

 • använda mallen för placeringsavtalet vid varje enskild placering
 • kommunen ansvarar för att placeringsavtal skrivs
 • kontrollera att verksamheten har ett aktuellt tillstånd vid varje enskild placering.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag placera på ramavtalet?

  Titta i fliken Stöddokument om din kommun finns bland de som är ramavtalspart i detta ombudsavtal. Du kan också vända dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Ta hjälp av underlagen

  Använd mallarna och dokumenten under fliken Stöddokument som stöd när du ska placera på ramavtalet.

 4. Kontakta utförarna

  Titta under fliken Stöddokument. Där hittar du kontaktuppgifter till avtalets samtliga antagna utförare.

 5. Sök i avtalsdatabasen

  I det ramavtal som även har en avtalsdatabas kan du söka utförare och göra urval utifrån det individuella behovet. Den ersätter då punkt 3 och 4.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Stöddokument

Bilagor