Adda

Utbildning och lärande

Kategorin Utbildning och lärande tillgodoser främst kommuners behov av pedagogiskt material till skola och förskola. Det innefattar bland annat litteratur, läromedel samt skol- och lekmaterial i såväl olika former som åldersgrupper.

Kontaktperson

Marita Lohmander

Marita Lohmander

Tel:
08 709 59 02
Skicka e-post

Kategoriansvarig Marita Lohmander berättar om sin kategori

"Det finns en skyldighet hos skolor att förse alla elever med pedagogisk hjälp oavsett inriktning och tänkande. Vi vill erbjuda pålitliga leverantörer med varierat sortiment som kan möta de flesta behov. Beroende på ålder har elever skilda krav, men det finns även varierande förutsättningar att ta till sig kunskap bland individerna i samma ålder. Även om behovet skiftar på individnivå så är produkterna generiska för hela landet. Genom det får samtliga våra kunder möjlighet att uppfylla målen i förordningen och skolans läroplan. Särskilt intressant är den pågående digitaliseringsprocessen där transformeringen från analog litteratur och läromedel till digital kan nämnas som exempel.

Utveckling: Det är viktigt att vara uppdaterad med vad som händer på marknaden och vart utvecklingen är på väg. Därför pratar jag ny teknik med branschen, lyssnar på användarnas önskemål och har tätt samarbete med SKR."

Ramavtal inom Utbildning och lärande

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Belöningsleksaker 2019 2024-06-16 -
E-litteratur 2017 2022-09-30 -
Lekmaterial 2017 2022-10-14 -
Litteratur 2020 2025-10-14 -
Läromedel 2017 2023-01-31 -
Musikinstrument 2019 2025-03-31 -

Pågående upphandlingar inom Utbildning och lärande

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
E-litteratur 2019 Planerad - Januari 2023
E-lärande 2019 Planerad - -
Lekmaterial 2021 Pågående - Oktober 2022
Tryckta och digitala läromedel 2022 Planerad - Januari 2023