Lekmaterial 2017

Släpp fantasin lös med ramavtalet för lekmaterial som innehåller ett brett sortiment för lek, både utomhus och inomhus. Du kan bl.a. beställa idrottsleksaker, lekmattor, hobbymaterial, cyklar och barnvagnar samt pedagogiska läromedel. Avtalet tar hänsyn till målet om en giftfri förskola med leksaker fria från miljö- och hälsofarliga ämnen.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Lekmaterial 2017

2018-10-15 till 2022-10-14

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Ramavtalet omfattar

Avtalet är uppdelat i fem produktområden och tre geografiska områden (norr, mitt, syd). Produktområdena är samma i alla geografiska områden. 

 1. Lekmaterial inne- och utelek
 2. Pedagogiska läromedel
 3. Hobbymaterial
 4. Lekmöbler och lekmattor
 5. Barnvagnar och cyklar

1. Lekmaterial inne- och utelek

Produktområde 1 omfattar leksaker som t.ex. spel, pussel, byggklossar, dockor, bilar, sandleksaker, idrottsleksaker och pulkor.

För produktområdet gäller rangordning, avropa enligt rangordningen:

 1. ABA Skol Aktiebolag
 2. Lekolar AB

2. Pedagogiska läromedel

Produktområde 2 omfattar pedagogiska läromedel anpassade för förskolans läroplan, t.ex. förstoringsglas, måttsatser, timglas, bråkcirklar, kartor, programmeringsprodukter, ljusbord, röntgenbilder, flanotavlor, mimik- och känslobollar.

För produktområdet gäller dynamisk rangordning. Du kan avropa från ABA Skol Aktiebolag, Hands-On Science AB och Lekolar AB.

3. Hobbymaterial

Produktområde 3 omfattar hobbymaterial, t.ex. pennor, kritor, papper, lera och pärlplattor.

För produktområdet gäller rangordning, avropa enligt rangordningen:

 1. ABA Skol Aktiebolag
 2. Lekolar AB

4. Lekmöbler och lekmattor

Produktområde 4, Lekmöbler och lekmattor, omfattar exempelvis lekbord och stolar, lekkök, lektunnel, rutschkana, mattor med olika lekmotiv.

För produktområdet gäller rangordning, avropa enligt rangordningen:

 1. ABA Skol Aktiebolag
 2. Lekolar AB

5. Barnvagnar och cyklar

Produktområde 5 omfattar barnvagnar, cyklar, skrindor med mera.

För produktområdet gäller rangordning, avropa enligt rangordningen:

 1. Lekolar AB
 2. ABA Skol Aktiebolag

Avtalet omfattar inte:

 • Papper och kopiering för utskrift
 • Kontors- och skolmaterial som skrivhäften, anteckningsblock, häftapparater, gem, bläckpennor med mera
 • Idrottsredskap avsedda för gymnastiksalar och gymnastiklektioner
 • Hyra och tvätt av lekmattor
 • Möbler avsedda för inredning

Hitta mer information under flikarna

Avropsvägledningen som du kan behöva som stöd och underlag vid avropet ligger under fliken Stöddokument.

Kontaktuppgifter till ramavtalsleverantören och prisbilagor hittar du under fliken Leverantörer.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. 3. Välj avtalsområde och geografiskt område

  Ta reda på vilka leverantörer du har att vända dig till beroende på behovet av produkter och tjänster.

 4. Välj avropsmodell

  Detta ramavtal har flera avropsmodeller. För beställning från produktområde 2 Pedagogiska läromedel, ska avrop göras med dynamisk rangordning. För övriga områden sker avrop i rangordning.

  Klicka på plustecknet för att fortsätta.

  Avrop med dynamisk rangordning

  Ska bara användas för produktområde 2 Pedagogiska läromedel.

  1. Välj den ramavtalsleverantör som bäst kan tillgodose ert behov med hjälp av följande parametrar, parametrarna är inte rangordnade;

  • Produktens funktionalitet/egenskap kopplad till förskolans läroplan
  • Produktens syfte och anpassning till barnens lärande och hjälpmedel vid undervisning
  • Produktens uppfyllande av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav för en giftfri förskola
  • Produktens pris

  När ni ska avropa så kontrollerar du vilken ramavtalsleverantör som bäst motsvarar ert behov vid det aktuella tillfället och väljer den ramavtalsleverantör som erbjuder lägst pris för efterfrågad produkt. Observera att ni ska kunna motivera vilka parametrar som var aktuella för ert behov vid varje avropstillfälle.

  Rangordning

  1. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

  2. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren. 

  Du har dock rätt att tillfråga ramavtalsleverantör nummer två i rangordning osv. om ramavtalsleverantör nummer ett:

  • Inte kan leverera de varor som du önskar avropa
  • Inte kan leverera inom avtalade leveranstider

  3. Avropa

  De avrop du gör räknas som kontrakt. I avropen kan du även komma överens med leverantören gällande bland annat faktureringsrutiner och e-handelslösningar.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Till följd av rådande pandemisituation har det kommit till ADDA Inköpscentrals kännedom att bland annat leksaksbranschen drabbats av kraftigt ökade råvaru- och transportkostnader utöver vad som rimligen kunnat förutses. För att bibehålla ett ramavtal för lekmaterial som är kostnadsmässigt rimligt för alla parter, har ADDA Inköpscentral beslutat att tillåta en extra prisuppdatering. Denna omnämns som "COVID-19 Prisjustering" med förkortning: C19P, för avtalet Lekmaterial 2017. Från och med 1 november 2021 kommer vi därför att ha justerade rabattsatser på lekmaterialavtalet.

Leveransinformation med anledning av coronapandemin

ABA Skol har tagit fram en lista över produkter som inte går att få tag på just nu med anledning av utbrottet av coronavirus. Leverantören räknar dessutom med något längre leveranstider för vissa andra produkter och uppmanar kunder att göra avrop i god tid.

ABA Skol - Restnoterade varor - 22 juni.xlsx (23 kB, nytt fönster)