Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel

Kategorin Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel består av flera ramavtal vilka innefattar nödvändiga produkter till sjukvården. Läkemedelsdelen erbjuder vacciner för barn- och elevhälsan som ingår i det nationella barnvaccinprogrammet, men även HPV och dTp.

Kontaktperson

Cecilia Drott

Tel:
08 709 55 81
Skicka e-post

Kategoriansvarig Cecilia Drott berättar om sin kategori

"Visionen för denna kategori är att utveckla sjukvården med patienten i fokus och bidra till en jämlik och rättvis vård i hela landet. Barnvaccinationsprogrammet engagerar många då det är ett viktigt område som är av intresse för samhället i stort. Detta grundar sig i att avtalet berör folkhälsan och samtliga av Sveriges barn. Det är vidare en nationellt viktig upphandling då alla svenska kommuner och landsting kommer nyttja det kommande ramavtalet. Utöver det pågår också två andra upphandlingar som är helt nya för oss, preventivmedel och personlig skyddsutrustning för hälso- och sjukvårdspersonal. Att se det färdiga resultatet av dessa blir både roligt och intressant.

Utveckling: I arbetet med att driva kategorin framåt ingår samtal med landstingen samt deras verksamheter. För att förstå behoven är det viktigt att vara ute på verksamhetsnivå, till exempel på sjukhusen – men även att medverka på skolsköterske-/läkemedelskongressen. Vidare samarbetar jag tätt med SKR och NT-rådet i utvecklandet av nya terapiområden."

Ramavtal inom Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Antigentester – snabbtester för covid-19 2025-07-31 -
Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018 2024-05-08 -
Preventivmedel 2017 2022-07-04 -

Pågående upphandlingar inom Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Optune 2021 Planerad - December 2021
Provtagning och analys av SARS-CoV-2 Pågående 853 dagar kvar (2024-05-31) Mars 2022