Adda

Vårdrelaterad förbrukning

Kategorin Vårdrelaterad förbrukning består av flera ramavtal och dynamiska inköpsysstem (DIS) vilka innefattar förbrukningsartiklar, covidtester samt medecintekniskaprodukter.

Kontaktperson

Cecilia Drott

Tel:
08 709 55 81
Skicka e-post

Kategoriansvarig Cecilia Drott berättar om sin kategori

Visionen för denna kategori är att utveckla sjukvården med patienten i fokus och bidra till en jämlik och rättvis vård i hela landet. Barnvaccinationsprogrammet engagerar många då det är ett viktigt område som är av intresse för samhället i stort. Detta grundar sig i att avtalet berör folkhälsan och samtliga av Sveriges barn. 

Utveckling: I arbetet med att driva kategorin framåt ingår samtal med regionerna samt deras verksamheter. För att förstå behoven är det viktigt att vara ute på verksamhetsnivå, till exempel på sjukhusen – men även att medverka på skolsköterske-/läkemedelskongressen. Vidare samarbetar jag tätt med SKR och NT-rådet i utvecklandet av nya terapiområden."

Ramavtal inom Vårdrelaterad förbrukning

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Antigentester – snabbtester för covid-19 2025-07-31 -
Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018 2024-05-08 -
Optune 2021 2026-06-08 -
Preventivmedel 2017 2022-07-04 -
Provtagning och analys av SARS-CoV-2 2024-05-31 -

Pågående upphandlingar inom Vårdrelaterad förbrukning

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Optune 2021 Pågående - Juni 2022
Provtagning och analys av SARS-CoV-2 Pågående 698 dagar kvar (2024-05-31) Mars 2022