Utbildningar

Ledarprogram för välfärdens digitalisering

Antal tillfällen
0 st
Nivå
Grundkurs
Pris
15800 kr ex. moms

Välj tid och plats och anmäl Stäng

Deltagarna i programmet utvecklar sina kunskaper kring ledningen av digitalisering på två övergripande sätt. Först, genom att få en djupare förståelse kring vad digitaliseringen innebär för samhället i stort och offentlig sektor specifikt.

Genom en serie av fallstudier, exempel från såväl industri och offentlig sektor och ledande forskning läggs en grund för vidare förståelse om vilka specifika utmaningar ledning av digitalisering för med sig.

Därefter går programmet in på konkreta modeller och hjälpmedel för hur man som ledare säkerställer ändamålsenlig digitalisering i sin egen organisation.

Målgrupp

Personal med ledande positioner (digital strateg, IT-chef/direktör, CIO, CDO) inom primärt offentlig sektor med direkt eller indirekt ansvar över verksamhetens digitalisering.

Språk: Svenska

Studietid: 2 dagar

Utbildningen hålls digitalt

Schema dag 1

Att leva med digitalisering inom offentlig sektor

  • Grundläggande antaganden och definitioner inom digitalisering
  • Konflikter med existerande styrning och verksamhetssyn
  • Utvecklingsvägar och inspiration kring accelererad digitalisering

Schema dag 2

Att leda digitalisering inom offentlig sektor

  • Nya modeller och ramverk för att leda digitalisering
  • Problemet med existerande ramverk och styrningsformer
  • Styrning, ledning och mätning av digitalisering

Föreläsare Johan Magnusson

Johan Magnusson är professor verksam vid Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation. Hans forskning berör balanseringen av effektivitet och innovation, och hur man styr verksamheter i tider av digitalisering. Han är forskningsledare för Digital Förvaltning, samt flitigt anlitad föreläsare och rådgivare inom såväl offentlig- som privat sektor. Johan är också sedan flera år en högt uppskattad föreläsare på ledarprogram för organisationer som Volvo Cars, SKF, IKEA och Investment AB Latour samt på det akademiska Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där han ansvarar för kursen Digital Leadership.

Föreläsare: Johan Magnusson

5-6 april 2022
Avgift: 15 800 kr ex. moms

Anmäl dig här!

21-22 september 2022
Avgift: 15 800 kr ex. moms

Anmäl dig här!

Kontaktperson vid frågor:

Linn Isacson

Linn Isacson

Produktkoordinator, Adda Kompetens
Tel:
08 709 59 92
Mobil:
072 720 29 72
Skicka e-post

Tipsa en vän