Klimatomställning på tre år, är det möjligt?

Ska vi nå målen i Parisavtalet har vi tre år på oss att minska utsläppen av växthusgaser, visar IPCC:s senaste rapport. Alla måste dra sitt strå till stacken om vi ska lyckas. Hur ska vi hinna i tid och vad händer om vi inte gör det?

klimat4.jpg

IPCC:s rapport visar att det är bråttom om vi ska klara målet om temperaturökning på 1,5 grader. Utsläppen av växthusgaser måste minska innan 2025. Offentliga upphandlingar står för ca en fjärdedel av hela landets konsumtionsbaserade utsläpp och har stor betydelse för att vi ska klara omställningen. Nyttjas potentialen av offentliga upphandlingar? Har offentlig sektor förutsättningar för att göra klimatsmarta investeringar? Är efterfrågan på befintliga klimatsmarta varor och tjänster för låg?

Detta kommer Markku Rummukainen, klimatrådgivare på SMHI och Sveriges representant för IPCC och Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, att diskutera tillsammans med Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig Adda Inköpscentral. Seminariet leds av Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD på Adda.

Talarbild2.jpg

Framtidsseminariet vänder sig till dig som vill veta mer om hur vi kan skynda på klimatomställningen och offentlig sektors bidrag för att vi ska nå Parisavtalet.

När: 24 maj 08.00-09.00

Hur: Webbsändning via Zoom

Kostnadsfritt

Anmälan är stängd. 

Seminariet är genomfört.

Nästa framtidsseminarium äger rum i höst. Håll koll på vår hemsida för mer information.