Adda

Webbutbildningar

Personlig assistans, PAN/Bilaga J, Föreläsning

Föreläsningen om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare (PAN) riktar sig till kommuner, regioner och Sobonas bolag som tillämpar HÖK och PAN. 


Antal tillfällen
0 st
Nivå
Grundkurs
Pris
2500 kr ex. moms
e-Learning

Webbaserat

Lediga platser:
Obegränsat

Om föreläsningen

Målet med föreläsningen är att ge grundläggande kunskap om avtalen, avtalens konstruktion och bestämmelser. Med avtalen avses PAN 16 prolongerad (PAN) och HÖK 16 prolongerad med Kommunal (HÖK) och Bilaga J till AB. 

I föreläsningen går vi igenom skillnaden mellan avtalen och tittar även kortfattat på  LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt semesterlagen.

Föreläsningen är framtagen av arbetsgivarpolitiska avdelningen inom Sveriges Kommuner och Regioner. 


Föreläsningen är inte uppdaterad utifrån de ändringar som gjordes i 2020 års överenskommelse. Ändringarna som gjorts är framför allt beloppsjusteringar i PAN. I Bilaga J har det tagits fram en partsgemensam beskrivning avseende tillämpningen av jourpass i kombination med arbetspass. Innehållet i föreläsningen är fortfarande är relevant om man tar hänsyn till detta.


Du kan hitta en beskrivning av de ändringar som gjorts här: 

PAN: https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/2020/overenskommelseomlonochanstallningsvillkorforpersonligassistentochanhorigvardarepan20medsvenskakommunalarbetareforbundet.34911.html

Bilaga J: https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/2020/overenskommelseomandringariallmannabestammelsersamtbilagortillab.34865.html


Vem vänder sig föreläsningen till?

Föreläsningen vänder sig i första hand till HR-, personal- och förhandlingschefer, personalhandläggare samt till dig som ansvarar för frågor kring funktionshinderomsorg och personliga assistenters lön och anställningsvillkor. 

Föreläsningen riktar sig till kommuner och regioner och de av Sobonas medlemmar som tillämpar HÖK och PAN. Föreläsningen kan användas som en del av introduktionen av nya medarbetare eller för att repetera.

Digital föreläsning 

  • Inspelade föreläsningar 
  • Titta på föreläsningen när det passar dig
  • Fungerar i alla webbläsare och digitala enheter 

Tidsåtgång

Filmernas sammanlagda tid är ca 1 timme 40 min, men är uppdelade i moduler som kan tittas på i omgångar. 

Du har tillgång till föreläsningen i 60 kalenderdagar från det datum som du beställde den, inte från när du loggar in på startsidan.

Frågor

Problem med att logga in, frågor om utbildningens innehåll eller andra frågor, kontakta vår utbildningsadministratör Linn på e-post: kursadmin@sklkommentus.se


OBS! Anmälan är bindande och utbildningen är personlig och inloggningen kan endast användas av en person. Priset avser en deltagare/person.
Har du frågor om utbildningen?

Kontakta Linn Isacson, utbildningskoordinator:

Tel:
087095992
Mobil:
0727202972
Skicka e-post

Det går att logga in på våra utbildningar på olika sätt. Här når du dessa.

FAQ Arbetsrätt

Hur vet jag att jag har fått en plats på utbildningen?

På våra webbutbildningar finns det ingen platsbegränsning. När du har anmält dig loggar du in till utbildningen på http://sklkommentus.learning.nu/

Vad ingår i priset?

I priset ingår kursdokumentation.

Hur betalar jag?

Du anger din fakturaadress på din anmälan. Fakturering sker i samband med kurstillfället.

Har du några frågor kontakta vår utbildningsadministratör

Linn Isacson

Linn Isacson

Produktkoordinator, Adda Kompetens
Tel:
08 709 59 92
Mobil:
072 720 29 72
Skicka e-post

Tipsa en vän