Utbildningar

Concept 2 Certifierad upphandlare, 15 dagar

Utbildningen riktar sig mot erfarna upphandlare som gör strategiska överväganden. Efter utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra komplexa typer av upphandlingar inom offentlig upphandling och kan stötta dina kollegor i strategiska frågor. Utbildningen genomförs i fem ämnesblock under totalt 15 dagar alla på distans.

+9
Läs mer om
Dina kursledare
Antal tillfällen
1 st
Nivå
Certifiering
Pris
57 495 kr ex moms
IT-upphandlingar i praktiken, tre dagar

Välj tid och plats och anmäl Stäng

25 Maj

Lediga platser:
12 platser kvar
Tid:
09:00 - 15:30
Sista kurstillfället har passerat

Du lär dig om :

 • EU-rätt i förhållande till nationell upphandlingslagstiftning
 • fördjupning ramavtal
 • kontraktsskrivning
 • viktiga rättsfall, överprövning, undvika -vinna
 • direkta-och indirekta kostnader
 • förvalta och följa upp avtal
 • projektledning av upphandlingar
 • innovationsupphandlingar
 • förhandling
 • hållbar upphandling
 • utvärderingsmodeller och anbudsutvärdering
 • inköpsstyrning
 • avtalsförvaltning
 • kontraktsändringar
 • upphandlingar inom it-och digitalisering
 • upphandling inom byggentreprenader

I priset ingår: Certifikat, kursdokumentation

Befintlig kunskap har fördjupats och vissa kunskapsdelar har jag lärt mig mer från grunden. Eftersom utbildningen löpte under en lång tid har även gruppen blivit ett naturligt nätverk där vi haft dialog i upphandlingsfrågor mellan utbildningsfrågor mellan utbildningsblocken. - Linda Sandström

Datum 2022

Block 1, 15-17 april
Block 2, 3-5 maj
Block 3, 6-8 september
Block 4, 11-13 oktober
Block 5, 13-15 december

Upplägg

Block 1
Ger dig effektiva verktyg i ditt arbete gällande upphandlingsregelverket, tvister kopplat till upphandling samt avtalshanteringen. Du kommer fördjupa dig i upphandlingsrelaterade frågeställningar, EU-rätt, rättsprocessen, praxis och GDPR. Du kommer även att få fördjupade kunskap gällande ramavtal och avtalsskrivning.

Block 2
Ger dig effektiva verktyg i ditt arbete att formulera krav och kriterier utifrån specifika behov. Du lär dig anpassa krav och utvärderingskriterier så att både beställare och leverantörer får den bästa affären.

Block 3
Ger dig effektiva verktyg vad gäller utformningar funktionsorienterade upphandlingar som syftar till att fånga upp innovativa lösningar gällande ny teknik och nya tjänster. Vidare får du effektiva verktyg kopplat till förhandling. Vi kommer både titta på förutsättningar för när förhandling bör användas samt hur förhandling genomförs i praktiken. Block tre kommer även ge dig kunskaper som hållbar upphandling.

Block 4 
Ger dig effektiva verktyg vad gäller hantering av kontraktsändringar, avtalsförändringar, avtalsförvaltning samt inköpsstyrning. Vidare får du fördjupande kunskaper inom projektledning.

Block 5 
Ger dig förståelse för två tongivande specialistområden inom upphandling; entreprenad samt it- och digitalisering. Blocket ger förståelse för de båda områdenas kontext och insikt i hur de praktiska upphandlingsarbetet går till inom dessa områden. Slutligen ger block 5 dig en sammanfattning på allt som har gåtts igenom under Concept 2:an.

Pedagogik

Under blocken medverkar deltagarna aktivt i grupparbeten och diskussioner kring givna arbetsuppgifter. Mellan blocken får deltagarna genomföra olika fördjupningsuppgifter och analysera ämnen runt offentlig upphandling. Genomförda arbeten ska lämnas in skriftligt och vid nästa block presenteras muntligt och skriftligt. För att bli Certifierad krävs närvaro under utbildningen samt godkända fördjupningsuppgifter.

Innehåll och lärare kan komma att justeras något 2021 

Kontakt utbildning

Sonya Budak

Sonya Budak

Utbildningsansvarig administratör, Adda AffärsConcept
Tel:
08 709 59 37
Mobil:
070 458 21 21
Skicka e-post

"Kunskap i vår bransch är ovärderlig"

Linda Sandström gick Concept 2 - certifierad upphandlare 2018. Läs intervjun med henne och se vad hon tyckte om upplägg och innehåll samt vad hon tagit med sig från utbildningen i sin roll som upphandlare i Piteå kommun. 

Adda AffärsConcepts affärsrådgivare kombinerar affärsfokus med juridisk kompetens och hjälper dig i offentlig sektor att göra lyckade affärer!

Ute efter fler utbildningar inom offentlig upphandling?

Vi har diplomutbildningar och kortare utbildningar inom offentlig upphandling - från grundnivå till avancerad. Du kan också alltid be om en skräddarsy utbildningar, eller varför inte kombinera utbildning med att ha en av våra affärsrådgivare på plats hos er? 

Prenumerera på AffärsConcepts nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut varannan månad och innehåller information om våra webbinarier, frukostseminarier och utbildningar blandat med redaktionella artiklar och analyser kopplade till våra verksamhetsområden. 

Tipsa en vän