LSS

Inom varugruppen LSS, Lag om stöd och service till funktionshindrade finns blanketter om personlig assistans och sjuklönersättning.