Grupp 508 - Renhållning

Abonnemanget innehåller:

Huvudöverenskommelsen med Kommunal, Allmän Kommunal Verksamhet (Vision, SSR, Ledarna, Teaterförbundet) samt Akademikeralliansen och ÖLA med Transport, Allmänna bestämmelser (AB) samt Kommentaren till AB respektive Löneavtalet, BEA, BUI, BIA, Avtal om Korrigering av preliminär lön, TRAKT, Pensionsavtalen AKAP-KL samt KAP-KL, KOM-KL, Samverkansavtal och Kommunalt huvudavtal (KHA).