Diskrimineringslag

Av: Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

I lydelse fr o m 2018-05-01. 

Lagtexten är uppdaterad tom SFS.

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

OBS! Ett uppdaterat häfte kommer inom kort.

Pärm 1: Arbetsrätt med mera.

Artikelnummer:
3113007
Förlag:
SKL Kommentus
Publiceringsår:
2018
1-9 st
88,00 kr/st
10-99 st
80,00 kr/st
100 > st
71,00 kr/st
Finns inte i lager