Huvudöverenskommelse, HÖK

Nedan hittar du gällande kollektivavtal, huvudöverenskommelser (HÖK) och tillhörande bilagor, förutom allmänna bestämmelser (AB) som finns under en egen rubrik. Kollektivavtalen för HÖK innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor samt förslag till lokala löneavtal.

De tryckta avtalen består av häften som du kan samla i avtalspärm 2. Pärm och tillbehör beställer du i webbutiken.

HÖK 20 - Svenska Kommunalarbetareförbundet

Artikelnr: 3120108 Finns i lager
1-9 st
99,00 kr/st
10-99 st
89,00 kr/st
100 > st
78,00 kr/st

HÖK 20 - AKV

Artikelnr: 3120407 Finns i lager
1-9 st
99,00 kr/st
10-99 st
89,00 kr/st
100 > st
78,00 kr/st

HÖK 19 - Vårdförbundet

Artikelnr: 3120707 Finns i lager
1-9 st
99,00 kr/st
10-99 st
89,00 kr/st
100 > st
78,00 kr/st

HÖK 20 - Sveriges läkarförbund

Artikelnr: 3121007 Finns i lager
1-9 st
95,00 kr/st
10-99 st
88,00 kr/st
100 > st
76,00 kr/st

HÖK 21 - Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

Artikelnr: 3121606 Finns i lager
1-9 st
99,00 kr/st
10-99 st
89,00 kr/st
100 > st
78,00 kr/st