Branschöverenskommelser Sobona

Här hittar du de elva Branschöverenskommelser, BÖK, som Sobona tecknat.
BÖK börjar att gälla 2022-01-01 för Sobonamedlemmar i sex av Sobonas branscher, som idag tillämpar fd KFS branschavtal eller fd Pactas avtal.
För medlemmar som gått med i Sobona från och med 2021-01-01 och senare tillämpas BÖK från och med inträdesdatum.

BÖK Vatten & Miljö 2020

Artikelnr: 4500501 Finns i lager
1 > st
89,00 kr/st