Lag om totalförsvarsplikt, Förordning om totalförsvarsplikt

Lag om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret

Av: Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona

Lag om totalförsvarsplikt, i lydelse fr o m 2016-07-01 (Ej uppdaterad med SFS 2019:890 och SFS 2020:1274 då ändringarna är av redaktionell karaktär.)
Förordning om totalförsvarsplikt, i lydelse fr om 2019-01-01. (Ej uppdaterad med SFS 2019:1020 och SFS 2020:1280 då ändringarna är av redaktionell karaktär.)
Lag om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret, i lydelse fr om 2011-01-01.
 
OBS! Ett uppdaterat häfte kommer inom kort.

Pärm 1: Arbetsrätt med mera.

Artikelnummer:
3111205
Förlag:
SKL Kommentus
Publiceringsår:
2019
1-9 st
99,00 kr/st
10-99 st
89,00 kr/st
100 > st
78,00 kr/st
Finns inte i lager