Konsonantpaketet Ljudövning

Hel serie med 22 block (25 ex./block)

Bilderna kan användas i talträning, språkträning och som underlag för och inspiration till minnesövningar och muntligt berättande. Materialet är tänkt att underlätta, variera och stimulera. För barnet/eleven är bilderna ett stöd för minnet och en inspiration till egna associationer och för samtal. Bilderna kan användas i barnets läxbok om det passar att träna hemma eller på förskolan.

Konsonantpaketet innehåller följande konsonanter: (alla målljud utom ng-ljudet) finns initialt i ordet ) p -, m -, b -, t -, d -, k -, g -, l -, n -, j -, v -, f -, - ng -, t - k , bl - , pl -, gl - , kl -, fl -, mj -, fj -, bj -, kn - och tv - kv -

Artikelnummer:
417225-P
1 > st
4593,53 kr/st
Finns i lager