Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

30 september 2019 Ramavtal

Leverantörsombudsman ny funktion på SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral lanserar idag en ny funktion, leverantörsombudsmannen, som ett stöd för leverantörer och anbudsgivare. Leverantörsombudsmannen ska säkerställa en ökad tillgänglighet och bidra till att det blir enklare att vara leverantör på våra ramavtal.

Ny leverantörsombudsman är Victor Funk som har varit anställd på Inköpscentralen sedan 1 september 2018.

-Jag hoppas kunna bidra till att företag känner att det är lätt att få kontakt med oss och att de får bra gehör för sina idéer och önskemål, säger Victor.

Leverantörsombudsmannen är en klassisk ombudsmannaroll som ska stödja befintliga och potentiella leverantörer och anbudsgivare i upphandlings- och avtalsdiskussioner där de upplever att de inte har blivit korrekt bemötta. Ombudsmannen ska vara en neutral diskussionspart för leverantörer som upplever brister i vårt bemötande och ansvara för att frågan blir utredd och att återkoppling sker.

En tydlig kontaktväg för dialog

I rollen ingår att förmedla rätt kontakter till företag som önskar dialog med Inköpscentralen och ska även säkerställa att de företag som inte hör hemma i någon av våra existerande avtalskategorier får en bra kontakt med oss.

-Vårt arbete med ökat fokus på leverantörsrelationer ger positiva resultat och vi ser behov av att ytterligare förstärka det arbetet. Därför satsar vi nu på att införa en helt ny funktion med vår leverantörsombudsman, säger Olof Molander, affärsområdeschef på Inköpscentralen.

Nöjdare och fler anbudsgivare

Leverantörsombudsmannen ansvarar även för NAGI - nöjd anbudsgivarindex, en modell som Inköpscentralen tog fram 2017 för att följa upp vad företag tycker om våra upphandlingar. Ombudsmannen ska verka för högre NAGI-resultat och att vi därmed får nöjdare och fler anbudsgivare. I ansvaret ingår att sprida modellen till andra upphandlande myndigheter som vill mäta och följa upp sina anbudsgivares nöjdhet.

- Vi ser gärna att andra upphandlande myndigheter använder NAGI-modellen för att mäta sina anbudsgivares nöjdhet. Då kan alla vi som använder NAGI få en bättre bild över hur vårt arbete uppfattas ur anbudsgivares perspektiv och jämföra detta med varandra. Dessutom ger NAGI-resultatet värdefull input till kommande upphandlingar. Det blir ett kvalitets- och utvecklingsmått, fortsätter Victor.

Ingår i avdelningen för strategiska relationer

Leverantörsombudsmannen ingår i avdelningen för strategiska relationer inom Inköpscentralen. Avdelningen arbetar med att vidareutveckla goda bransch- och leverantörsrelationer, fördjupa samarbete med akademin och att utveckla samarbetet med andra aktörer inom EU.

-Vi ser ett behov av att öka samverkan med våra kollegor inom EU för att säkra goda leveranser till våra kunder även i framtiden. Vi behöver också fördjupa våra kunskaper kring den offentliga marknaden och bättre förstå och påverka nya affärsmodeller. Därför kommer vi att öka samarbetet med forskare som är intresserade av våra frågor. Det här är viktiga satsningar för att nå vårt mål att bli ett center of excellence, säger Olof Molander.

Kommentarer (1)
Nanna Heidarsdottir
1. Skrivet den 5 april 2022 kl. 08.17

Hej!
Jag skulle behöva hjälp att tolka avtalet HVB - Vuxna med missbruk 2019
10468, vad som menas med akut tandvård. Jag fick in en klient med omfattande tandvårdsbehov, som vi bokade tid för kostnadsförslag för. Enligt uppdragsgivaren ska vi stå för kostnaden för undersökning och kostnadsförslag på 2.080.-. Är det korrekt? Tacksam för återkoppling. Nanna Heidarsdottir

Skriv en kommentar