Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

16 april 2019 Upphandling | Ramavtal

Upphandling av solceller ska bidra till Sveriges energimål

På sikt är målet att Sveriges energi ska vara 100 % förnyelsebar. Därför genomför SKL Kommentus Inköpscentral en helt ny upphandling av solcellssystem.

news-icon

För att uppnå målet om helt förnyelsebar energi i Sverige krävs att solenergin byggs ut. Det finns en strategi för hur man ska göra det och fungerar den ska mellan 5 – 10 % av elförbrukningen produceras genom solenergi år 2040.

– Produktionen av el från solenergi är idag 0,08 % och målen ställer krav på en ökad omställningshastighet, säger Pernilla Jönsson, upphandlare på SKL Kommentus Inköpscentral som genomför solcellsupphandlingen. Fler behöver installera mer solenergi och behöver stöd i processen. Genom att upphandla solceller hoppas vi att takten på omställning till solenergi ska öka. Vi vill underlätta och påskynda omställningen samtidigt som vi tar hänsyn till de snabba förändringar som sker på produktområdet.

Entreprenadupphandling med anpassningsbara krav

Upphandlingen av solcellssystem genomförs som en entreprenadupphandling med till stor del generella krav.

– Meningen är att de upphandlande myndigheterna om de vill sedan ska kunna gå in och anpassa kraven utifrån sina specifika mål, förklarar Pernilla.

I upphandlingsarbetet ingår att ta fram en handledning som sammanväver byggtekniska, ekonomiska och miljömässiga krav. Underlaget blir en enkel förstudie som hjälper kunderna att fastställa bl.a. omfattning, miljövillkor och ekonomiska faktorer att ta hänsyn till för den framtida anläggningen.

– Vi vill gör det så enkelt som möjligt för våra kunder att upphandla kvalitetssäkrade och miljövänliga solcellsslösningar. Handledningen som är under framtagande medför ökad kunskapsnivå inför och under upphandlingsprocessen, förklarar Pernilla.

Hon betonar också att det är speciellt viktigt i just den här upphandlingen att möjliggöra för olika behov och långsiktiga lösningar hos kunderna samt skapa en standardiserad och effektiv utvärdering.

Hög innovationstakt på expanderande marknad

På solcellsmarknaden finns idag många installatörer av solcellssystem. Producenterna är dock än så länge färre men då innovationstakten är hög ökar antalet varianter på hur solceller kan integreras stadigt. Efter att i första hand uteslutande ha installerats på tak kan nu t.ex. installationer även ske på väggpaneler.

– Energimyndigheten uppskattar att marknaden för solenergi kommer växa med 50 % per år under överskådlig tid, säger Pernilla.

Upphandlingsteamet har genomfört studiebesök hos ett företag som producerar solceller och haft kontakt med både konsulter inom området samt Energimyndigheten för att få inspel i vad de bör tänka på i upphandlingsarbetet.

– Eftersom avtalsområdet är nytt har vi inte kunnat stämma av med några befintliga kunder men vi kommer ställa frågor till de som ska använda ramavtalet i en kommande avtalsgrupp, säger Pernilla.

Vad anser du är största utmaningen med att implementera solcellssystem?

– Även om priserna sjunker så kostar det att installera solcellssystem. Idag tror jag att den största utmaningen för våra kunder är att räkna hem anläggningen.

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar