Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

15 april 2024 Upphandling | Ramavtal

Banktjänster 2023 Betalningstjänster inklusive infrastruktur klart för avrop

I dag är ramavtalet Banktjänster 2023 Betalningstjänster inklusive infrastruktur klart för avrop. Vi passade på att prata med kategoriansvarig Charlotte Dagnäs, upphandlaren Amanda Landberg och hållbarhetsstrateg Emilia Broniarczyk på Inköpscentralen om hur arbetet med upphandlingen har gått och vad som är bra med det nya ramavtalet.  

nyhets bild

Det nya ramavtalet Banktjänster 2023 Betalningstjänster inklusive infrastruktur ersätter ramavtalet Banktjänster 2018 Betalningstjänster inklusive infrastruktur som upphörde 2024-04-14.

Hur har arbetet med upphandlingen gått?  

- Vi är nöjda, under hela processen hade vi bra dialoger med både kunder och leverantörer. Vi är glada att nu kunna erbjuda ett nytt ramavtal för banktjänster, betalningstjänster och infrastruktur, säger Amanda Landberg, upphandlare på Adda inköpscentral. 
 
Upphandlingen hade till en början två anbudsområden, men på grund av bristande konkurrens beslutade Adda Inköpscentral att avbryta anbudsområde 2 - kortinlösen, betalterminaler och betalväxel.  

- Anbudsområdet 2 blir istället ett eget ramavtal som vi har annonserat på nytt. Vi planerar för att ramavtalet kommer att träda i kraft i slutet av det andra kvartalet 2024, berättar Charlotte Dagnäs, kategoriansvarig för Professionella tjänster.  

Vad är bra med det nya ramavtalet?  

- Kunderna erbjuds en helhetslösning som omfattar samtliga tjänster för löpande in- och utbetalningar, checkkredit och inlåning samt korttjänster. Ramavtalets villkor är utformade till att vara flexibla för att tillåta justeringar och förbättringar av tjänster som utvecklas under avtalstiden, berättar Amanda. 

Du kan anpassa avropet för att på bästa sätt möta dina specifika behov. Utöver de tjänster vi har ställt krav på och tagit in takpriser för, har du möjlighet att ytterligare specificera och ställa krav inom olika områden, exempelvis enligt en kravkatalog. 

- Vi ville gärna kunna förenkla och underlätta för kunderna och har därför jobbat för att ta fram en tydligare vägledning och avropsmall som stöd för avropet, berättar Charlotte.  

Arbetar mot klimatneutral datalagring

- Den största skillnaden från vårt föregående ramavtal Banktjänster 2018 - betalningstjänster inklusive infrastruktur är att vi har ställt krav på att leverantören ska redogöra för hur de arbetar mot klimatneutral datalagring. Bankvärlden blir allt mer digitaliserad och det kräver stora datacenter. Det är därför viktigt att driva utvecklingen mot en klimatneutral datalagring eftersom dagens datacenter har en stor påverkan på miljön, säger Emilia Broniarczyk, hållbarhetsstrateg på Adda. 

Till sist, vad är ni mest nöjda med? 

- Vi är nöjda att vi har lyckats ställa både sociala och miljömässiga hållbarhetskrav i avtalet, till exempel ska leverantörerna genomföra en analys av sina webbplatslösningar för att kunna erbjuda tillgänglighet för användares samtliga behov, berättar Emilia.

I det nya avtalet har man strävat efter en flexibilitet som följer utvecklingen framåt och som inte utestänger nya teknik eller nya tjänster. Ett annat stort fokus har varit att underlätta processen att göra avrop.

- Genom att förenkla avropsprocessen och erbjuda, vad vi hoppas är, tydliga och användarvänliga mallar samt stödverktyg hoppas vi spara tid och resurser åt kunden, säger Charlotte.  

Informationstillfälle för det nya ramavtalet

Den 29 april kl. 13.30 – 15.00 är du välkommen till ett informationstillfälle om det nya ramavtalet. Under tillfället kommer vi att gå igenom vad som är upphandlat, hur du använder ramavtalet och de avropsstöd som vi har tagit fram.  

Anmäl dig till informationstillfället 

 
Läs mer 

Läs mer om nya ramavtalet Betalningstjänster inklusive infrastrukturBanktjänster 2023 

Vill du veta mer om upphandlingen för anbudsområde 2, Banktjänster 2023-2 – kortinlösen, betalterminalet och betalväxel?
Läs mer om upphandlingen 

Kontakt person bild
Charlotte Dagnäs
Kategoriansvarig professionella tjänster
Adda Inköpscentral
08 709 59 86
072 584 74 47
Kontakt person bild
Amanda Landberg
Upphandlare
Adda Inköpscentral
08-709 55 01
072 884 51 41
Kontakt person bild
Emilia Broniarczyk
Hållbarhetsstrateg
Adda Inköpscentral
08 709 59 22
070 386 55 79