Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

13 februari 2019

Vaccinprojektet fortsätter efter färdig upphandling

Ramavtalen för vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet är på plats sedan flera månader, men arbetet i upphandlingens projektgrupp är inte slut för det. Klara Diskay är projektledare för upphandlingen och berättar vad det fortsatta arbetet innebär.

nyhets bild

Redan i höstas skrevs ramavtal för Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 på. Avtalen kom på plats med minst sagt god marginal eftersom det inte börjar gälla förrän den första september i år. Fram till dess täcks Sveriges behov av barnvaccin av det tillfälliga avtalet Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2017, som upphandlades för att garantera vaccinförsörjningen under upphandlingstiden av det ordinarie avtalet.

– Vi har varit ute i mycket god tid med upphandlingsprojektet eftersom det är viktigt att vi kan säkerställa vaccinförsörjningen i Sverige och se till att den håller önskad kvalitet, berättar Klara Diskay, upphandlingskonsult och projektledare för vaccinupphandlingen.

Förbereder ramavtalsförvaltningen

Bara för att avtalet är klart innebär det inte att arbetet är det. Just nu håller projektet på att förbereda för den utökade ramavtalsförvaltning som det nya sättet att säkra försörjningen av vacciner till barnvaccinprogrammet innebär.

– I det arbetet ingår att utveckla interna rutiner hos oss på SKL Kommentus inköpscentral, men även att stödja de mottagarorganisationer och beställare hos regionerna och kommunerna, som ska köpa vacciner, berättar Klara. Det nya ramavtalet innebär en del större förändringar mot hur ramavtalen har varit konstruerade i tidigare upphandlingar, exempelvis finns en volymgaranti för antal doser som ska köpas på ramavtalen och en möjlighet att ha lager på kritiska vacciner.

Gemensamt samarbetsprojekt

Upphandlingen för barnvaccin och sedermera förvaltningen av avtalet, ingår i ett gemensamt projekt där SKL Kommentus Inköpscentral samarbetar med Region Skåne, Västra götalandsregionen, Region Stockholm och Sveriges kommuner och landsting.

– Representanter från alla parter sitter med i projektets styrgrupp och vi samverkar för att dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter, både i styrgruppen men även i arbetsgrupper inom projektet, förklarar Klara.

I projektet ingår även upphandling HPV-vaccin, separat från de övriga vaccinerna. Den medicinska expertgrupp som projektet rådgör med gjorde bedömningen att det endast var det niovalenta HPV-vaccinet Gardasil 9 som motsvarade det behov som finns inom det nationella barnvaccinationsprogrammet. Projektgruppen valde därför att upphandla ramavtalet för HPV-vaccin genom ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering och meddelade i höstas sin avsikt att tecka avtal med MSD. Konkurrenten GSK ansökte om att överpröva beslutet men fick tidigare i februari avslag i Förvaltningsrätten. Då domen har överklagats till Kammarrätten fortsätter processen under våren men Klara är inte orolig.

– Vi har en plan för att säkra tillgången på HPV-vaccin och säkerställa att det inte blir något avtalsglapp i det fallet heller, avslutar hon.

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar