Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

25 november 2020 Upphandling | Hållbarhet

Första resultatet av KemKollens uppföljningar

Nu släpps rapporten med resultat från KemKollens uppföljningar under 2019 på temat ”Mjukt och tryggt”.

news-icon

Under detta pilotår utfördes kemiska analyser på temat "Mjukt och tryggt" av lekmattor, utklädningsdräkter, bollar och gymnastikmattor samt vårdtextilier, varselkläder och möbeltextilier. Totalt 45 varor från 17 leverantörer ingick i uppföljningen.

- KemKollen "Mjukt och tryggt" är ett resultat av ett fantastiskt samarbete mellan alla som har deltagit - SKL Kommentus Inköpscentral, Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling, Trossa, Region Skåne, Region Östergötland, Region Stockholm, Stockholm stad, Göteborg stad, Region Uppsala, Region Jönköpings Län, Malmö stad och Helsingborg stad, säger Anna Löfström, hållbarhetsstrateg och ansvarig för KemKollen på SKL Kommentus Inköpscentral.

I rapporten redovisas samtliga analysresultat utan att artiklar namnges eller individuella leverantörer anges.

- Det samlade resultatet av laboratorieanalyserna som gjorts i studien ger en positiv bild till det upphandlade sortiment som testats. Även om flertalet varor innehöll skadliga ämnen var det i halter under lagstiftade gränsvärden. Endast en vara av totalt 45 st innehöll högre halter av ett reglerat skadligt ämne, fortsätter Anna Löfström.

Analysresultaten i sin helhet har kommunicerats till de kommuner och regioner som deltagit i uppföljningen och respektive leverantör har fått ta del av resultat för sina analyserade varor. Resultaten kan användas av de upphandlande myndigheter som deltog i studien i deras dialog med sina leverantörer. Eventuella avtalsbrott hanteras av respektive upphandlande myndighet.

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar

Ta del av rapporten

Här kan du ta del av rapporten. Du kan också ta del av seminariumet "Forum för giftfri miljö" som vi deltog i där du får veta mer om hur du kan ställa kemikaliekrav i upphandlingar.

Vad är KemKollen?

KemKollen är en samarbetsplattform för uppföljningar av kemikaliekrav som finns i kommuner och regioners egna varuförsörjningsavtal. Genom KemKollen kan kommuner och regioner delta i en nationellt koordinerad uppföljning där varor köps in och analyseras för sitt kemiska innehåll.

KemKollen väljer ut varor för uppföljning enligt en gemensam modell så att resultaten har relevans för så många som möjligt. Resultaten från uppföljningarna delas av samtliga deltagande parter. På så vis får varje deltagande organisation tillgång till en betydligt större mängd resultat än om man genomfört uppföljningarna på egen hand, vilket få upphandlande organisationer gör då denna typ av uppföljning är komplex att genomföra. KemKollen syftar till att stärka kommuners och regioners kunskap om vilka kemikalier som finns i de varor som upphandlas och huruvida upphandlingskrav på kemikalier efterlevs.

Är du intresserad av att veta mer eller delta i KemKollens arbete, kontakta oss!

Kontakt person bild

Anna Löfström

Hållbarhetsstrateg
Adda Inköpscentral
040 685 25 97
072 999 42 70