Just nu har vi problem med vissa funktioner på webben. Vi arbetar med att lösa problemet.

Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

14 juni 2021 Upphandling | Ramavtal

Materialbristen kännbar - påverkar flera avtalsområden

Som en följd av coronapandemin råder i dag global brist på ett antal vanliga råvaror och material. Bristen börjar inverka på Inköpscentralens portfölj av ramavtal och dynamiska inköpssystem. Det menar affärsområdeschef Olof Molander, som här berättar hur han ser på situationen.

news-icon


Det råder brist på bland annat träråvara, gummi och järnmalm. Detta leder i sin tur till att tillgången till material som plast har minskat när efterfrågan på råvaror och insatsmaterial ökat i så snabb takt under pandemin.

Olof Molander på Inköpscentralen anser att situationen är allvarlig eftersom det finns risk att kunder på flera håll kan komma att påverkas negativt av materialbristen.

- För att undvika en akut kris med ökade råvarupriser och leveranssvårigheter är det viktigt att följa utvecklingen och informera kunderna i god tid. Våra leverantörer gör vad de kan men berättar att de börjar få indikationer på både aviserade förseningar och prishöjningar, berättar Olof.

Molander Olof.jpg

Hur skulle du beskriva situationen?

- Jag skulle säga att det inom vissa varugrupper börjar gå från märkbart till kännbart, men att det ännu inte är kritiskt, säger Olof.

Det är ett brett spektrum av leverantörer som påverkas negativt av bristen på plast och träråvara – Olof nämner leverantörer av möbler, förbrukningsmaterial och förskolor, som redan i dag uttrycker oro.

- Det råder i dag brist på träråvara, gummi och järnmalm. Förutom globala pris- och efterfrågeökningar på råvarusidan ser vi en kraftigt ökad efterfrågan på plast, halvledare och vissa stålprodukter. Det skapar flaskhalsar med leveransförseningar och prishöjningar som följd, säger han.

Halvledare är de grundmaterial som används i all framställning av elektronik. Det är framförallt producenter av it- och fordonsprodukter som i dag signalerar att de drabbas, men elektroniken finns i så pass många produkter i dag att bristen blir märkbar även inom många offentliga verksamheter.

Vid sidan av pandemin nämner Olof leveransproblem till sjöss som en bidragande orsak till transportförseningar och högre kostnader:

- Det beror på ett globalt uppdämt transportbehov och en geografisk snedfördelningen av tomma fraktcontainrar, säger han.

Vad gör Inköpscentralen för att minimera effekterna?

- Vi har en god dialog med alla våra leverantörer för att få en så snabb återkoppling på deras leveranssituation som möjligt. Utmaningen är att det är insatsvaror som finns i ett oändligt stort antal produkter och behoven är globala så utvecklingen går väldigt fort och tillgången kan förändras snabbt.

Hur säkrar vi att våra kunder kan fortsätta använda våra ramavtal och dynamiska inköpssystem?

- Vi informerar så mycket och så snabbt vi kan för att hjälpa kunderna i deras beslut kring beställning och upphandling. De är också välkomna att höra av sig till oss om de har frågor.

Här kan du läsa mer om materialbristen

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar

På den här sidan uppdaterar vi löpande med information om hur våra ramavtal påverkas av den pågående materialbristen.