Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

7 april 2022 Upphandling | Ramavtal | Hållbarhet | Pressmeddelande

Adda underlättar kommunernas hållbarhetsarbete

Med en ny Agenda 2030 analysmall kan hållbarhetsrisker och möjligheter identifieras inför en upphandling och därmed främja hållbarhet genom upphandlingen. I 92% av alla befintliga ramavtal har Adda Inköpscentral ställt hållbarhetskrav. Detta visas i Addas hållbarhetsrapport som publiceras i dagarna.

nyhets bild

För att kunna säkerställa att alla hållbarhetskrav och villkor som ställts även efterlevs, arbetar Adda systematiskt med uppföljning under avtalstiden. I rapporten nämns den viktigaste och mest omfattande uppföljning som Adda Inköpscentral gjorde under 2021 där risken för tvångsarbete i it-leveranskedjorna i Kina undersöktes.

- Vi har utöver den hanterat över 65 olika revisioner utifrån hållbara leveranskedjor. För oss är uppföljning en förutsättning för hållbar upphandling, säger Peter Nohrstedt hållbarhetschef Adda Inköpscentral.

För att Sverige ska klara målen för hållbar utveckling behöver omställningen ske snabbare, enligt Agenda 2030 samordningen.

- Vi behöver ändra våra beteenden och köpmönster, vilket vi vill hjälpa kommunerna med genom bland annat denna analysmall. Men även genom våra beteenden och hur vi använder våra resurser, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd på Adda.

I rapporten exemplifieras även innovation och digitalisering för hållbara lösningar från Adda Kompetens. De stöttar kommuner och regioner i deras arbete med att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Stödet består av ett ledarskapsprogram för välfärdens digitalisering och nationell skalning av modellen Digital mognad i offentlig sektor – DiMiOS.

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Läs rapporten i sin helhet här intill

Hållbarhetsrapport och mallar

Här kan du läsa hållbarhetsrapporten för 2021 och om våra analysmallar för hållbarhet.

Hållbarhetsrapporten 2021

Mallar för Hållbarhetsanalys

Kontakt person bild
Peter Nohrstedt
Hållbarhetschef
Adda, Adda Inköpscentral
08 709 59 07
072 546 15 27