15 december 2021 Övrigt hållbarhet

Kolla in våra mallar för hållbarhetsanalys

Om du vill ha stöd i arbetet med att analysera hållbarhetsrisker inför en upphandling kan du nu ta del av våra nya mallar för hållbarhetsanalys.

På sidorna för Hållbara leveranskedjor, Sociala frågor i Sverige och Miljöhänsyn hittar du fyra malldokument framtagna för att säkerställa att Adda Inköpscentral ställer relevanta krav utifrån risk och möjligheten till främjande. Du hittar dem även här på sidan.

  • ”Checklista hållbarhet” är en kort mall som vi använder i vår affärsanalys innan beslut om upphandling.
  • ”Agenda 2030-analys” är en längre mall som vi använder i förstudien inför upphandling.
  • Vår ”Landriskanalys” är en bilaga till vår Agenda 2030-analys.
  • Landriskanalysen är även en viktig komponent i vår ”Riskanalys hållbara leveranskedjor”, som möjliggör en fördjupad analys av en viss produkts risker.

Analysmallarna täcker 15 hållbarhetsaspekter och omfattar risker för människor, miljö och samhälle. Förutom att hjälpa oss att bedöma risker och möjligheten till främjande är vår Agenda 2030-analysmall också vårt verktyg för att bedöma riskernas allvarlighetsgrad. En bedömning av allvarlighetsgrad är avgörande för att vi ska kunna prioritera vår kravställan och uppföljning.

Mallarna är anpassade till Inköpscentralens förutsättningar som privat aktör men förhoppningsvis kan de också vara ett stöd i andras upphandlingsarbete.

Klicka här för att komma till våra sidor för hållbarhet.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar