20 juni 2022 Hållbarhet

Addas framtidsseminarier berör samhällets utmaningar

Lina Lidell är Omvärldsstrateg på Adda och ansvarig för ”Framtidsseminarier för stabil försörjning”, En serie seminarier som har sin utgångspunkt i de utmaningar vi ser påverkar samhället framåt.

Under våren har seminarierna haft sin utgångspunkt i hur kommuner och regioner kan adressera kompetensförsörjningen i en digital tid, hur man kan säkra energiförsörjning och drivmedel i och med kriget i Ukraina samt hur målen för klimatomställningen ska nås.

Innan Framtidsseminarierna tar sommarpaus lät vi Lina reflektera över de seminarier som varit under våren.

Hur har vårens seminarier sett ut?
- Vi har lyft frågor som vi tror att våra kunder är intresserade av, sånt som är aktuellt i samhällsdebatten. Flest deltagare hade vi till seminariet om kompetensförsörjning i en digital tid. Hur en organisation ställer om till livslångt lärande är uppenbarligen en fråga som engagerar våra kommuner och regioner.

Ni avslutade vårterminen med Hållbarhet, vad tar ni med er från det seminariet och vad kan det leda till, tror du?
- Vårt sista framtidsseminarium handlade om hur vi når klimatmålen i Parisavtalet. Även om det är en dyster verklighet och mycket som kvarstår att göra så fokuserade talarna också på att det faktiskt är mycket som görs redan men att vi är dåliga på att lyfta fram det. Kanske kan det vara ett medskick, att berätta mer om allt bra som görs för klimatet och peppa varandra att fortsätta.

Efter sommaren tar det ny fart. Vad har ni på agendan då? Finns det redan nu förhandsinformation kring kommande seminarier?
- Just nu håller vi på och planerar för höstens teman. Först ut kommer de ekonomiska utmaningarna som kommuner och regioner står inför med inflation och ökade kostnader. Detta samtidigt som offentlig sektor har andra krävande utmaningar som klimatomställning, kompetensförsörjningen till välfärden samt bygga upp beredskap för kris och krig. Vilka lösningar kan offentlig sektor och näringslivet hitta tillsammans för att den offentliga affären ska bli så bra så möjligt, är en av frågorna som adresseras. Håll utkik efter inbjudan till seminariet som sker i oktober. 

Läs artikeln från seminariet om Parisavtalet här (länk)

 Lina Lidell, Omvärldsstrateg