De globala målen

Vad är egentligen Agenda 2030 och hur arbetar vi på Adda Inköpscentral med de 17 globala målen? Vi har skrivit flera artiklar där vi berättar hur våra avtal kan stötta kommuner och regioner att nå sina uppsatta hållbarhetsmål. Nedan kan du välja vilka mål du vill läsa mer om.

Bakrundsbild för sidhuvud

Vad är egentligen Agenda 2030 och hur arbetar vi på Adda Inköpscentral med de 17 globala målen? Här går vi igenom varför de globala målen finns, vad hållbar utveckling är och hur Adda Inköpscentral bidrar till att nå målen. 

Vad innebär mål 3 - god hälsa och välbefinnande, mål 6 - rent vatten och sanitet för alla och mål 14 - hav och marina resurser? Här ger vi exempel på hur vi arbetar med de här frågorna i upphandlingar som rör barn, i vårt dynamiska inköpssystem för konstgräs, i ramavtalen för vitvaror, möbler, yrkeskläder och skor samt i leveranskedjan.

Vad innebär mål 5 jämställdhet och mål 10 minskad ojämlikhet? Här ger vi exempel på hur vi ställer krav på arbetsgivare utifrån lika rättigheter och möjligheter samt på att produkter och tjänster ska vara jämlika och tillgängliga.

Vad innebär mål 7 hållbar energi för alla och mål 13 bekämpa klimatförändringarna? Här ger vi exempel på hur vi arbetar med klimatkrav på transporter, klimatdeklarationer och energimätningar.

Vad innebär mål 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt? Här ger vi exempel på hur vi arbetar med arbetsrättsliga villkor både innanför och utanför Sveriges gränser.

Vad innebär mål 12 hållbar konsumtion och produktion? Här förklarar vi hur samtliga hållbarhetskrav som vi ställer bidrar till hållbar konsumtion och produktion, inklusive cirkulära flöden.

Vad innebär mål 15 ekosystem och biologisk mångfald? Här ger vi exempel på hur vi arbetar med råvaror såsom trä, papper och bomull, livsmedel, biodrivmedel, klimatkrav och cirkulära flöden.

Vad innebär mål 16 fredliga och inkluderande samhällen? Här ger vi exempel på hur vi arbetar med konfliktmineraler och tvångsarbete inriktat på minoriteter och politiskt förtryckta grupper.