De globala målen

Vad är egentligen Agenda 2030 och hur arbetar vi på Adda Inköpscentral med de 17 globala målen? Vi har skrivit flera artiklar där vi berättar hur våra avtal kan stötta kommuner och regioner att nå sina uppsatta hållbarhetsmål. Nedan kan du välja vilka mål du vill läsa mer om.