Just nu har vi problem med vissa funktioner på webben. Vi arbetar med att lösa problemet.

Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

2 juni 2022 Upphandling | Ramavtal | Hållbarhet

Gasar på mot en fossilfri framtid

Adda Inköpscentral har tagit fram en strategi för kravställan av transporter, inklusive varuleveranser och resor, som ingår i de uppdrag som avropas från ramavtalen. Kraven driver mot de svenska klimatmålen, det vill säga en minskning av växthusgasutsläppen från inrikestransporter med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010.

news-icon

Inköpscentralens strategi är att kravställa kring minskad klimatpåverkan från transporter i de avtal där transporter ingår, men på olika nivåer beroende på hur transportintensiva avtalen är. Det finns krav på tre nivåer – guld, silver och brons – där guldnivån för de mest transportintensiva avtalen är där det går att göra störst skillnad med drivande kravställningar.

Kraven innebär att leverantörerna ska ha en handlingsplan för att nå utsläppsminskning åtminstone i linje med de nationella klimatmålen. Leverantörerna ska också aktivt arbeta för att minimera och optimera transporterna inom tjänsterna eller vid leverans av varor. I de mest transportintensiva avtalen anges andel fossilfria transporter som ska uppnås under avtalstid. Utsläppsdata ska kunna ges till de upphandlande myndigheter som önskar detta.

- Då transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp så kan den offentliga upphandlingen göra stor klimatnytta genom att ställa krav i linje med våra klimatmål, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på Adda Inköpscentral.

Förhoppningen är att den nya strategin och mer enhetliga kravformuleringar, i kombination med uppföljning under avtalstid, kommer bidra till större miljönytta för Inköpscentralens kunder.

Här kan du läsa mer om vår miljöhänsyn och ta del av våra klimatkrav på transporter.

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar
Kontakt person bild

Peter Nohrstedt

Hållbarhetschef
Adda, Adda Inköpscentral
08 709 59 07
072 546 15 27

Syftet med riktlinjerna är att ge vägledning kring hur Adda Inköpscentral ska kravställa kring transporter, inklusive varuleveranser och resor, i ramavtalen. Med enhetliga kravformuleringar och tydlighet hur vi ska följa upp kraven under avtalstid kan vi nå längre med våra ställda krav och uppnå en större miljönytta.

Prenumerera på nyhetsbrevet om hållbarhet