Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

21 juni 2022 Innovation | Digitalisering

Nätverk för stärkt innovationskraft

Sveriges kommuner och regioner står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar. Därför gör SKR tillsammans med Adda Kompetens ett antal nya satsningar inom kompetensutveckling och stöd inom innovationsområdet. Dessutom nylanseras ett nätverk med fokus på användardriven innovation i offentlig sektor.

nyhets bild

En innovativ och samverkande offentlig sektor är avgörande för att vi ska skapa förutsättningar att möta kompetensutmaningen, invånarnas förändrade förväntningar på offentlig service och nå målen i Agenda 2030.

Det behövs kraftsamling inom innovationsområdet

Vinnovas undersökning Innovation i offentlig sektor 2019 – 2020 visar dock att det är en stor skillnad mellan kommuner, regioner och myndigheter avseende systematiskt arbete med innovation. 79% av regionerna har ett systematiskt arbetssätt men bara 36% av kommunerna.

Statistik från Vinnovas rapport: Innovation i offentlig sektor 2019 – 2020. 

- Vi behöver ta gemensamma krafttag för att stärka innovationsförmågan i det offentliga, inte minst i kommunerna, säger Jonatan Alamo Block, sektionschef på SKR.

Nätverk för användardriven innovation

Att kunna dela erfarenheter och stötta varandra är en fördel inom offentlig sektor. Något nätverket Tjänstedesign i offentlig sektor, som idag har 1300 medlemmar, är ett bevis på. I höst byter nätverket namn till Nätverket för användardriven innovation med målet att rikta sig bredare inom innovationsområdet. Men det kommer fortfarande att drivas av Adda på uppdrag av SKR, med tydlig förankring i OECD:s fem principer för innovation i offentlig sektor:

  1. Omfamna och öka fokus på innovation inom offentlig sektor
  2. Se till att tjänstemän inom offentlig sektor har förutsättningar att arbeta med innovation
  3. Skapa nya samarbeten och se till att olika röster kommer till tals
  4. Ge stöd till att utforska, arbeta stegvis och testa vad som fungerar
  5. Sprid kunskap och erfarenheter

- Jag hoppas på en bred uppslutning när vi nylanserar nätverket, så att vi tillsammans kan öka fokus på och stärka förmågan till innovation inom offentlig sektor, säger Jonatan Alamo Block. 

Läs mer om nätverket och gör en intresseanmälan

Utbildningar inom tjänstedesign och innovationsledning

SKR arbetar, i nära samarbete med Adda Kompetens, inom flera områden för att inspirera och stödja kommuner och regioner på innovationsområdet. Sedan länge erbjuds stöd inom tjänstedesign och användardriven innovation genom Innovationsguidens webbplats med metodstöd och utbildningar.

Som en del av en ökad satsning på innovationsområdet lanseras i höst en on demand-utbildning i tjänstedesign, samt en utbildning i innovationsledarskap tillsammans med forskaren Leif Denti. I mån av tid erbjuder även SKR och Adda Kompetens coaching och skräddarsydda utbildningar inom tjänstedesign.

Om OECD:s deklaration om innovation i offentlig sektor
Sverige är ett av fyrtio länder har som antagit OECD:s deklaration om innovation i offentlig sektor (OECD/LEGAL/0450).
Deklarationen etablerar principer, beskriver sakfrågor och presenterar ett språkbruk som man ska kunna tillämpa på ett liknande sätt i alla länder som anslutit sig. Genom deklarationen får innovation legitimitet och ses som en strategisk och central aktivitet – och något som alla som arbetar inom offentlig sektor kan vara delaktiga i.

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar