Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

3 juni 2024

Jämlik digitalisering i hela landet genom ett nationellt handslag

Sverige ska ha världens bästa digitala välfärd – smart och jämlik i hela landet. För att nå dit har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) – tillsammans med Adda och Inera i bred dialog med landets kommuner tagit fram ett kommungemensamt handslag; en ny målbild och en gemensam riktning som mynnat ut i ett antal konkreta digitaliseringsinitiativ för genomförandet.

Genom ambitionshöjningar, en innovationskultur där vi sprider goda exempel till fler och uppbyggnad av gemensam kapacitet ska vi möjliggöra en snabbare digital omställning i hela landet. Adda och Inera är med och driver arbetet tillsammans med SKR. 

Samtliga landets kommuner gavs möjlighet under vintern att prioritera bland ett antal utskickade initiativ. De prioriterade initiativen som kommunerna bedömer som viktigast att starta med inom Handslaget är:  

 • Nationell identitet- och behörighetshantering
  Innebär bland annat att ta fram en rekommendationer om hur en kommun bör bygga upp och etablera identitets- och behörighetslösningar, både för sina egna medarbetare och för hantering av invånares olika e-legitimationer.
 • Säker Digital Kommunikation (SDK) för socialtjänsten 
  Deltagande kommuner ges möjlighet att med Säker Digital Kommunikation (SDK) ersätta osäkra och ineffektiva kommunikationskanaler som fax och e-post.

  Genom ett organiserat införandestöd ges deltagande kommuner stöd och förutsättningar att etablera digitala infrastrukturtjänster, upphandla från Addas dynamiska inköpssystem, etablera behövliga informationssäkerhets rutiner och processer och skapa nya arbetssätt. 
 • Breddinförande av vissa välfärdstekniska lösningar
  Införande av välfärdsteknik är viktigt för att klara utmaningar inom omsorgen. En flerårig satsning inom välfärdsteknik pågår genom SKRs Kompetenscenter. För att skala upp nyttjandet ytterligare behövs ett standardiseringsarbete för informationsöverföring för att undvika inlåsningseffekter, samt möjlighet att ställa ökade krav på interoperabilitet vid upphandlingar.

  Initiativet omfattar Kompetenscenter, gemensamma ramavtal, standardiseringsarbete samt påverkansarbete och marknadsdialog. 
 • Digital post 
  Införande av digital post ger stor effektivisering i det administrativa arbetet samt minskade kostnader för kommunerna. Initiativet innebär att ta fram förenklingar, skala upp integrationslösningar som tagits fram av kommuner samt att i samverkan med DIGG ta fram stöd för att möjliggöra att fler kommuner ska kunna ansluta sig. 
 • Gemensam informationsförsörjning (GIF) ekonomiskt bistånd 
  Ett initiativ som i ett konkret första steg både etablerar en sammanhållen informationsförsörjningsförmåga för kommunerna och samtidigt tar ett första steg mot ett samlat digitalt kundmöte inom socialtjänsten. 
   
 • Inrätta kompetensgemenskaper
  Genom detta initiativ samlar kommunerna och SKR-koncernen tillsammans kompetens inom ett område för att lösa ut frågeställningar som alla kommuner kan dra nytta av, exempelvis inom informationshantering, informationssäkerhet, cyber- och it-säkerhet samt digitaliseringsjuridik. För AI finns redan en gemenskap. 

Leveranserna kommer konkret att bestå av mallar, guider, verktyg, tolkningar och lösningsförslag som kan komma alla kommuner till gagn. 

Under våren 2024 har även ett samlat stöd för initiativet digitala nationella prov (DNP) erbjudits. 

På SKR.se kan du läsa mer om varje initiativ.

Vad händer nu?

Den 12 juni 2024 kommer konkreta erbjudanden för fyra av dessa initiativ skickas ut till samtliga kommuner. Fram till slutet på september har kommunerna möjlighet att ta ställning till vilket eller vilka initiativ de vill ta del av. De erbjudanden som skickas ut den 12 juni är: 

 • Digital post 
 • Nationell identitets- och behörighetshantering 
 • Breddinförande av vissa välfärdstekniska lösningar Säker Digital Kommunikation (SDK) i socialtjänsten 

Initiativet Gemensam Informationsförsörjning (GIF) ekonomiskt bistånd kommer fortsättas utforskas och utredas. Initiativet Kompetensgemenskaper är utskickat sedan tidigare. 

Den 19 juni samt 23 augusti håller SKR-koncernen en digital träff där kommunerna kan ställa sina frågor kring respektive initiativ. Tillfället är öppet för alla att delta, men fokus är att låta kommunerna få ställa klargörande frågor. Anmäl dig på skr.se.

De sex nämnda initiativen är bara början på resan för en smart och jämlik digital välfärd. Med tiden kommer det att komma flera erbjudanden, alltid med kommunernas behov i fokus. 

Har du frågor och funderingar kring ”Handslaget”? Besök skr.se för frågor och svar.

Kontakt person bild
Julia Larsson
Tf gruppchef Digitalisering och innovation
Adda Kompetens
08 709 55 72
072 176 19 26