Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

27 september 2022 Krönika | Juridik

Ny uteslutningsgrund ska bidra till uteslutning av oseriösa leverantörer

I februari 2022 kom nya regleringar för upphandling av sociala tjänster. De innebär att upphandlande myndigheter nu har möjlighet att forma egna grunder för att utesluta leverantörer. Anna Larsson har i tidigare krönikor skrivit om fördelarna med de nya reglerna. Nu använder vi på Adda Inköpscentral för första gången en ny uteslutningsgrund i upphandlingar av HVB samt stödboenden för barn och unga.

nyhets bild

(Bild: Shutterstock)

Enbart seriösa verksamheter ska tilldelas ramavtal

Adda Inköpscentral har idag tio ramavtal avseende sociala tjänster och det är i dagsläget cirka 170 kommuner som använder något, eller flera, av dessa. Ramavtalen omsätter totalt cirka 1,2 miljarder kronor per år.

Vi är angelägna om att enbart seriösa verksamheter ska tilldelas ramavtal och att dessa verksamheter bedrivs med god kvalitet. Den uteslutningsgrund som vi tagit fram innebär därför att Inköpscentralen får utesluta en leverantör från att delta i våra upphandlingar av sociala tjänster om:

  • det har förekommit eller förekommer missförhållanden i leverantörens verksamhet som har eller har haft betydelse för enskildas möjligheter att få de insatser de har rätt till, och
  • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har förelagt leverantören att åtgärda bristerna.

Leverantören får uteslutas om grunden för föreläggandet har inträffat under de senaste tre åren. Eftersom upphandlingarna pågår får jag inte nämna något om tillämpningen av uteslutningsgrunden. Däremot tänkte jag skriva om Adda Inköpscentrals möjligheter att kontrollera anbudsgivarna mot uteslutningsgrunden.

IVO:s information enbart tillgänglig för kommunerna

Det behövs ett fungerande samarbete mellan myndigheter för att kunna identifiera oseriösa leverantörer. När Inköpscentralen tog fram uteslutningsgrunden var det möjligt för oss att titta i IVO:s registertjänst. Alla upphandlande myndigheter, journalister med flera kunde enkelt se vilka leverantörer som hade tillstånd, vem som företrädde HVB-hem och så vidare. I våras bytte IVO ut registret mot en ny e-tjänst. I den kan man bland annat se:

  • vilka HVB och stödboende för barn och unga som finns,
  • vem som ansvarar för respektive hem,
  • resultatet av IVOs tillsyn,
  • vilka verksamheter IVO har återkallat tillståndet för, samt
  • om IVO tillfälligt har förbjudit verksamheten.

Denna nya databas låter som en upphandlares dröm. IVO:s e-tjänst syftar såklart till att sårbara individer ska placeras i trygga och välfungerande verksamheter. Det är och har länge varit en stor utmaning att få tillräckligt med information för att kunna vidta åtgärder mot oseriösa leverantörer.

Dessvärre är e-tjänsten enbart tillgänglig för kommuner. Det innebär att Adda Inköpscentrals kontroll av de som lämnar anbud och av våra ramavtalsleverantörer försvåras. Det skapar dessutom ökad administration hos IVO eftersom Adda regelbundet måste begära ut information om anbudsgivarna och dokumentation i IVO:s tillsynsärenden ”manuellt” från registrator.

Fördjupad samverkan mellan Adda och IVO skulle underlätta

Anledningen till att Adda inte kan få tillgång till e-tjänsten är inte helt tydlig. Sannolikt grundar det sig i att det är kommunerna som har det yttersta ansvaret för placeringarna. Möjligen att det även saknas vissa legala förutsättningar för IVO att dela den aktuella informationen med inköpscentralen. Oavsett anledning så vill vi självfallet bidra till att sårbara individer placeras i trygga och välfungerande verksamheter. Vi ser därför gärna att Adda och IVO fördjupar sitt samarbete för att Addas användande av e-tjänsten ska bli möjligt.

Egen tipsfunktion på plats

I väntan på effektiva kontroller med hjälp av tillsynsmyndigheten har Adda tagit fram en egen e-tjänst - en tipsfunktion för de kommuner som nyttjar våra ramavtal. Genom den hoppas vi få tillgång till viktig information för vår förvaltning av ramavtalen och inför kommande upphandlingar.

Ny statlig utredning

I juni utsåg regeringen en särskild utredare med uppdraget att föreslå ett effektivt och tillförlitligt system för leverantörskontroll i samband med offentlig upphandling. Adda kommer att delta som expert i utredningen och vi är såklart särskilt angelägna om att alla upphandlande myndigheter ska kunna kontrollera leverantörer av sociala tjänster på ett effektivt sätt. På så sätt kan vi gemensamt förse landets socialtjänsters med trygga HVB och stödboenden för samhällets mest sårbara. 

/Anna Larsson, bolagsjurist Adda

Skribent

Kontakt person bild
Anna Larsson
Bolagsjurist, Adda Inköpscentral
Adda
08 709 59 30
072 517 34 74
Sociala tjänster

Med våra ramavtal, urvalsdatabasen och kontinuerlig uppföljning kan socialtjänsten fokusera på sitt viktiga uppdrag, att följa upp individen och ge stöd till de som är placerade. 

Läs mer om våra upphandlingar och ramavtal inom sociala tjänster