Just nu har vi problem med vissa funktioner på webben. Vi arbetar med att lösa problemet.

Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

27 september 2022 Karriär | Organisation

Samverkan med medarbetare stärker arbetsmiljöarbetet

På Adda arbetar arbetsmiljöombud och HR nära ihop för att tillsammans förebygga, följa upp och utveckla arbetsmiljön. Daniel Yousefi, operativ HR-chef och Jenny Åberg, huvudarbetsmiljöombud, berättar om hur samverkan förstärkts under åren och tipsar om några framgångsfaktorer.

news-icon

(På bild: Daniel Yousefi och Jenny Åberg. Foto: Adda)

Både Daniel och Jenny har varit aktiva i arbetsmiljögruppen i flera år. Men de konstaterar båda att samverkan sinsemellan förstärkts med tiden.

Vad beror den här utvecklingen på?

- Jag upplever att arbetsmiljön alltid varit en viktig fråga för Adda och något vi mäter kontinuerligt, svarar Daniel. Men jag kan nog säga att samverkan med arbetsmiljöombuden har fått ett större utrymme de senaste åren. Mycket på grund av att det är en väldigt engagerad och intresserad grupp, men också att vi hittat bättre processer i arbetet.

Vad säger du Jenny, har det skett en förflyttning?

-Ja det tycker jag. Vi som arbetsmiljöombud är idag mer proaktiva kring arbetsmiljöfrågor och har blivit snabbare på att snappa upp vad som pågår i organisationen och kan på så sätt involvera HR i eventuella åtgärder. Det är nog ett skäl till att samverkan har stärkts, både med medarbetare och i arbetsmiljögruppen.

"Man behöver ha fokus på konstruktiva samtal"

Hur får man då till en bra samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare?

-Först och främst måste forumen finnas och fungera, svarar Jenny. Annars är det lätt att saker hamnar mellan stolarna och inte följs upp. Arbetsgivaren måste också vara öppna för ett samarbete på riktigt, inte bara på pappret. Sen behöver man ha fokus på konstruktiva samtal. För oss är det viktigt att inte vara en gnällgrupp. Man måste våga titta på det som behöver bli bättre, men sedan fokusera på konstruktiva lösningar framåt. Att älta saker är sällan hjälpsamt.

-Att vi drar åt samma håll är en viktig faktor, svarar Daniel. Inte helt sällan kommer vi från olika utgångspunkter, men vi vill ju uppnå samma mål och vill varandra väl, vilket vi ofta påminner varandra om. Annars kan det nog lätt bli slitningar och man börjar motarbeta varandra, det vill vi verkligen undvika.

Olika perspektiv både roligt och svårt

Vad är roligast respektive svårast med arbetsmiljöarbetet?

- Vi som är arbetsmiljöombud brinner alla för dessa frågor och blir enormt glada när vi ser att vi gör skillnad och när medarbetare kommer och pratar med oss, berättar Jenny. Sen har gemenskapen för oss ombud varit basen för att hålla energin och engagemanget uppe. Detta är ju något vi frivilligt gör utöver vårt dagliga arbete och det är viktigt att det inte prioriteras ner, och det är väl det som är utmaningen. Sen behöver man vara lite tuff och obekväm ibland, alla frågor är inte lätta att lyfta. Men där spelar tryggheten i gruppen en stor roll.

-Roligast är att arbetsmiljöfrågor får plats och tas hand om i organisationen samt det goda samarbetet oss emellan, svarar Daniel. Det är kul att ibland ha olika utgångspunkter och kunna diskutera fram de bästa lösningarna, men det är också detta som kan vara svårast - att behöva ändra perspektiv och tänka på helheten och inte bara sitt eget. Det kan också vara svårt att driva saker där just åsikterna går isär.

Jenny, som utöver att arbeta med arbetsmiljöfrågor är avtalsansvarig för Sociala tjänster på Adda Inköpscentral, har nyligen tillträtt som huvudarbetsmiljöombud efter att ha varit arbetsmiljöombud i några år. 

Blir det någon stor skillnad i din nya roll som huvudarbetsmiljöombud?

-Ja men det tror jag. Även om vi hjälps åt mycket så behöver jag ta mer ansvar för att driva frågorna på ett strukturerat sätt tillsammans med arbetsmiljöombuden och få samverka ännu mer med HR vid organisationsförändringar eller liknande. Men det känns också spännande och en rolig utmaning att ta mig an. Jag ser fram emot allt jag kommer lära mig och såklart att fortsätta samverka med kollegor jag inte jobbar med annars.

Tack Daniel och Jenny!