20 april 2022 Upphandling | Hållbarhet

”Ska-reform” skjuts framåt

Regeringen behöver mer tid för lagförslaget om en skyldighet att beakta klimat och andra samhällsintressen vid offentlig upphandling. Inriktningen med en lagändring från 1 juli ändras och ett riksdagsbeslut kan komma först i höst.

En av anledningarna är att det har kommit en del "mindre synpunkter" på förslagets utformning som behöver hanteras.

- Vi på Adda och andra remissinstanser har påpekat att klimatet bör likställas med andra hållbarhetsaspekter, det vill säga att det enbart ska beaktas där det är relevant, säger Peter Nohrstedt hållbarhetschef Adda Inköpscentral.

Förändringen kan beskrivas som att vi går från bör till ska, med krav på att beakta klimatet, miljön, djuromsorg, människors hälsa samt sociala och arbetsrättsliga aspekter vid offentlig upphandling.

Inriktningen med lagändring från 1 juli ändras nu till att besluta om en lagrådsremiss före sommaren. Det är nu oklart med exakt datum för lagändringen men Adda kommer att följa ärendet.

Tipsa en vän