2 juni 2022 Innovation | Digitalisering

Ny rapport kring offentlig sektors digitala mognad

Nu har Göteborgs universitet släppt sin statusrapport kring offentlig sektors digitala mognad. Rapporten visar en viss minskning i digital mognad och en anledning är pandemin. 

Årets statusrapport visar på en minskning av digital mognad i offentlig sektor. Enligt Johan Magnusson, professor, Göteborgs universitet och som varit med och tagit fram rapporten, är pandemin en stor orsak.

- Det är en direkt konsekvens av pandemin som i de flesta fall skjutit upp nödvändiga omtag på styrning och organisering kring digitalisering. Verksamheter har verkat runt styrningen istället för att förändra den.

Nationell skalning av DiMiOS kommer ge resultat

Idag bedriver Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Adda Kompetens och i samarbete med Svenska ESF-rådet nationell skalning av modellen Digital Mognad i Offentlig Sektor (DiMiOS). En satsning som Johan tror är väldigt viktig för att bryta trenden men att resultat tar tid. 

- Det har hjälpt genom att fler nu börjar tala om rätt saker och mäta och följa upp på de aspekter som är viktiga för att vi skall kunna tillgodogöra oss nyttorna med digitalisering. Samtidigt ser vi att majoriteten av de organisationer som använt DiMiOS under längre tid uppvisar en positiv utveckling, så vi vet att det tar en stund för utvecklingen att vända sig.

Vi måste prata om rätt saker

Digitalisering är inte en IT-fråga utan verksamhetsutveckling. Johan tror att vi kommer få se bättre resultat framåt om detta blir tydligt och att vi börjar prata om rätt saker.

- De organisationer som nu använder DiMiOS har stöd i detta, men det finns fortfarande organisationer som inte är med i den gemenskapen. I takt med att vi blir fler ser vi ökat utbyte mellan organisationer, att man lär av varandra och genom att fokusera på rätt saker så kommer vi att se en positiv utveckling framgent.

Rapporten tas fram av Forskningskonsortiet Digital förvaltning vid Göteborgs universitet och i denna studie ingick 126 organisationer. 

Läs rapporten här

Kommentarer (0)

Skickade kommentarer är inte synliga på den här sidan.

Skriv en kommentar